Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt (Mänttä-Vilppulan kaupungin opetussuunnitelma: 30. Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat).
Yläkoulujen järjestyssäännöt 2020 - 2021.pdf

Koulun henkilökunta pyrkii takaamaan kaikille turvallisen oppimisympäristön. Kouluilla on järjestyssäännöt, jotka ovat nähtävillä koulun nettisivuilla ja ne käydään läpi kaikkien oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa.

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on
• varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29 § 1 mom.)
• huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti (POL 35 § 2 mom.)

Järjestyssäännöillä edistetään
• koulun sisäistä järjestystä
• opiskelun esteetöntä sujumista sekä
• kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (POL 29 § 4 mom.)

Järjestyssäännöillä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä
• käytännön järjestelyistä
• asianmukaisesta käyttäytymisestä
• tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä.

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (POL29§ 2 mom.) 64

• Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko. Tästä säädetään vahingonkorvauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu
• opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai
• perusopetuslain tai siihen liittyvien säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen toimintaan (esim. koulun ulkopuolinen toiminta kuten retket, leirikoulut ja kerhot) (POL 29 § 6 mom.)

Järjestyssäännöt valmistellaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa. Koulun oppilaskuntaa tulee kuulla.

- Sivu päivitetty 13.8.2020, Aki Koivisto

Olen lukenut säännöt

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Oletko lukenut

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä