Leikkejä Ikaalisten Pedanetistä

Leikkejä englannin tunneille ja vaikka muillekin tunneille

Tähän on kerätty kielten tunneille sopivia leikkejä. Samaa leikkiä voi käyttää useamman sanaston tai asian harjoitteluun.

Atom game
Oppilaat seisovat. Opettaja sanoo, Atom! ja jonkun luvun. Oppilaat muodostavat luvun kokoisia ryhmiä. 

Back-writing
Oppilas piirtää sormella numeron parinsa selkään. Pari sanoo englanniksi, mikä numero on kyseessä. 

Be number five
Opettaja sanoo englanniksi lukuja, oppilaat esittävät ne kehollaan. 

Bingo
Tarvitaan: bingoruudukko
Oppilaat merkitsevät sovitut luvut bingoruudukkoon. Opettaja tai oppilas sanoo lukuja. Jos oppilaan luku mainitaan, merkitään se omaan ruudukkoon. Kun ruudukko on täynnä tai jokin muu sovittu osio, oppilas huutaa Bingo! Bibgoruudukkoon voi laittaa mitä tahansa sanastoa.

Buzz
Oppilaat luettelevat jonossa numeroita järjestyksessä. Sovitun numeron kohdalla (tietty numero, parillinen luku, kolmella jaollinen luku jne.) ei sanotakaan sitä numeroa vaan Buzz! 

Catch
Piirissä joukkueet, jossa joka toinen on kettu ja joka toinen pupu. Pehmokettu kiertää piirissä ja yrittää syödä pehmopupun ja pehmopupu koittaa haukata kettua hännästä. Sanotaan aina sana englanniksi, kun oman joukkueen lelu menee ohi. Jos sanaa ei sano, lelu tippuu tai saa toisen kiinni, niin joukkue häviää.

Clap your hands six times
Opettaja taputtaa käsiään ja oppilaat laskevat ääneen. / Opettaja taputtaa käsiään ja oppilaat kertovat montako kertaa. 

Find your group
Tarvitaan: numerokortit tai useammat, jos isompi ryhmä
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan numero, jota ei saa näyttää muille. Ryhmäläisten tulee asettua numerojärjestykseen selvittämällä toistensa numerot kysymällä: What number do you have?/ What number?

Hot ball
tarvikkeet: pallo tai pehmolelu
Pehmeä pallo tai pehmolelu kiertää luokassa oppilaalta toiselle. Oppilaat sanoavat numeroita järjestyksessä etu- ja takaperin. Voi käyttää myös kysymiseen ja vastaamiseen. 

How many?
Opettaja näyttää sormillaan tai esineillä määrän, oppilaat sanovat englanniksi. Sopii myös parileikiksi tai arvausleikiksi. 

Lip-reading
Pari sanoo äänettömästi lukuja. Toinen pareista lukee huulilta ja sanoo englanniksi. 

Magic finger
Opettaja sanoo luvun englanniksi. Oppilaat piirtävät sen sormella ilmaan tai pöydänkanteen. Sopii myös parityöksi.

Etsi parisi
Etsi pari, jolla on sama luku. How old are you? What number do you have? What number? How many?

Pass the secret
tarvikkeet: kortteja kahdelle ryhmälle valitusta aiheesta
Oppilaat on jaettu ryhmiin, jotka seisovat jonossa. Jokaiselle ryhmälle on kortteja ryhmän jäsenten määrä esim. numerokortit sekoitettuna 1-10. Jonon viimeinen ottaa korttipinosta ensimmäisen ja kuiskaa sen jonossa seuraavalle ja tämä taas seuraavalle. Jonon ensimmäinen kirjoittaa sen lopulta taululle. 

Sanelu
Oppilaat kirjoittavat vihkoonsa/paperille viisi lukua alueella 1-100. Luvut sanellaan parille, joka kirjoittaa ne numeroin. Lopuksi parit tarkistavat, olivatko luvut samat.

Table tennis
Oettaja ja oppilaat tai oppilaat papreittain pomputtelevat sanoja toisilleen. Esim. one-two-three-four.

How many legs, fingers and heads
Opettaja sanoo, kuinka monta jalkaa, sormea tai päätä saa koskettaa lattiaa samaan aikaan. Pari-ryhmätyö.

What number?
Opilaat jaetaan kahteen tai kolmeen ryhmään. He seisovat jonossa. Seinälle/tauluun on kiinnitetty paperi, johon luvut on merkitty tai oppilas kirjoittaa ne itse. Jonon ensimmäisellä on kynä/liitu. Opettaja sanoo luvun, jonka jonon ensimmäinen kirjoittaa paperiin/tauluun tai ympyröi paperista/taulusta. Ensin ehtinyt joukkue saa pisteen. 

Counting
Tarvikkeet: pala huopaa ja kaksi tai enemmän noppaa oppilaalle
Oppilas heittää noppia huovan päällä ja laskee laskut englanniksi paperille. 

Carefully
Oppilaat ovat silmät kiinni hiljaa. Opettaja aloittaa laskemaan one. Joku oppilaista sanoo two ja seuraava three. Sama oppilas ei saa sanoa kahta numeroa peräkkäin. Jos kaksi oppilasta sanoo luvun samaan aikaan, aloitetaan alusta. 

Blind mans's buff
tarvikkeet: huivi
Yksi oppilaista seisoo piirin keskellä huivi silmillä. Sokko pyörii, pysähtyy, osoittaa sormella ja kysyy: Who are you? Osoitettu vastaa muunnellulla äänellä: I am... Sokko arvaa, kuka vastasi. Jos arvaa oikein, vastaajasta tulee sokko. 

Broken phone
Oppilaat istuvat piirissä. Yksi kuiskaa vieressä istuvalle jonkun sanan tai lauseen, joka kuiskaa sen seuraavalla. Sana tai lause kiertää koko piirin. PIirin viimeinen sanoo sen ääneen. 

What colour?
Opettaja sanoo värin: Touch something blue. Oppilaat juoksevat koskemaan luokassa jotain sinistä. 

Draw or act
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Kuvasanakortit pinoon. Jokainen oppilas vuorollaan ottaa yhden kortin. Oppilas esittää tai piirtää sanan muille, jotka arvaavat. 

Feel the object
tarvikkeet: käsiteltätään asiaan sopivia tavaroita
Opettaja kerää harjoiteltavaan aihepiiriin liittyviä esineitä ja peittää ne liinalla. Oppilas tunnustelee esinettä liinan läpi ja sanoo ääneen, mikä esine on kyseessä. 

Fruit salad
Tauluun kirjoittetaan opeteltavat hedelmät tai muut sanat. Oppilaat istuvat tuoleilla piirissä. Tuoleja on yksi vähemmän kuin leikkijöitä. Yksi oppilas seisoo keskellä ja sanoo sovittuja sanoja englanniksi. Ne oppilaat, jotka valitsivat sen sanat, vaihtavat paikkaa. Keskellä oleva yrittää ehtiä vapaaseen tuoliin. Keskellä oleva voi myös sanoa "Fruit salad", jolloin kaikki vaihtavat paikkaa. Viereiseen tuoliin ei voi istua.

Hot or cold?
tarvikkeet: aihepiiriin liittyvä esine tai kuvakortti
Yksi oppilas poistuu luokasta. Jokin aihepiirin esine piilotetaan luokkaan. Luokkaan tullut oppilas etsii sitä liikkuen kysyen: Where is the cat?. Muut sanovat hot tai cold riippuen siitä, kuinka lähellä esinettä oppilas on. 

Hutchy Butchy
tarvikkeet: pehmolelu
Oppilaat istuvat piirissä. Yksi menee ulos luokasta. Muuta valitsevat itselleen aiheeseen liittyvän sanan. Yhdelle oppilaalle annetaan pehmolelu, joka on Hutchy Butchy. Ulkona ollut tulee sisään ja kyselee: What do you have? Lapset vastaavat valitsemansa sanan mukaan esim. I have a cat. Kun oppilas vastaa I have a Hutchy Butchy, nousevat kaikki ylös ja vaihtavat paikkaa. Keskellä oleva koittaa ehtiä tyhjään tuoliin. Viereiseen tuoliin ei saa istua. Ilman tuolia jäänyt menee ulos. 

I spy
Valitaan jonkun aihepiirin sanat tai tavarat (voivat olla luokassa esim. kuvina). Opettaja sanoo: I spy with my little eye something beginning with B. Oppilaat kyselevät: Is it a ball? Oikein arvannut saa miettiä seuraavan kirjaimen tai opettaja jatkaa. 

Invisible cards
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Taululle laitetaan tietyn aihepiirin sanat kuvakortteina. Kuvakorttien sanat sanotaan ensin yhdessä järjestyksessä. Tämän jälkeen opttaja ottaa yhden kortin pois ja sanat sanotaan taas järjetyksessä, myös puuttuva kortti. Tämä kortti laitetaan takaisin ja otetaan kaksi muuta pois ja taas sanotaan sanat. Viimeisellä kierroksella kaikki kuvat ovat pois ja koitetaan muistaa sanat järjestyksessä. 

Organize
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilasparille jaetaan tietyn aihepiirin kuvakortit, kummalekin omat. Toinen järjestää kuvansa haluttuun järjestykseen, sanoo ne siinä järjestyksessä parilleen, joka järjestää omat kuvansa tähän järjestykseen. Sitten vaihdetaan. 

Kim's game
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja laittaa kuvasanat taululle tai pöydälle. Hän pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä ja ottaa yhden kortin pois ja kysyy: What's missing?

King of colours
Oppilaat asettuvat riviin tilassa, jossa mahtuu liikkumaan. Opettaja kääntyy selin oppilaisiin ja sanoo: Who has something yellow (,take two steps). Ne joilla on keltaista siirtyvät sovin askelmäärän eteenpäin. Voittaja on se, joka tavoittaa opettajan ensin tai on edennyt vähiten.

King of words
Oppilaat asettuvat riviin tilassa, jossa mahtuu liikkumaan. Opettaja sanoo esim. Name a number. Nopein sanoja saa astua yhden askeleen. Samaa sanaa ei saa käyttää kahta kertaa. Aihepiiriä voi vaihtaa. Nopeimmin opettajan saavuttanut voittaa.

Listen and fetch
tarvikkeet: kuva- tai sanakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Kummankin ryhmän oppilaille annetaan numerot. Opettaja on piilottanut luokkaan jonkun aihepiirin sanoja, joita hän pyytää oppilaita hakemaan ohjeella: Bring me a cat, please, number two. Silloin jonon toinen lähtee etsimään kissaa. Nopein löytäjä saa jonolleen pisteen. 

Listen and point
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Tietyn aihepiirin sanat ripotellaan kuvina luokkaan. Opettaja sanoo kuvien sanoja englanniksi ja oppilaat käyvät osoittamassa pyydettyä kuvaa. 

Listen and stand
Opettaja sanoo tietyn aihepiirin sanoja sekaisn muiden aihepiirin sanojen kanssa. Jos oppilaat kuulevat tietyn aihepiirin sanoja, nousevat he seisomaan. 

Magic wand
tarvikkeet: taikasauva
Opettajalla on taikasauva. jolla hän muuttaa oppilaita esim. eläimiksi. 

Memory game
Sovitaan tietty aihepiiri. Yksi oppilas sanoo yhden. Toinen sanoo edellisen ja omansa. Kolmas sanoo kaksi edellistä ja omansa. Viimeisen yrittää muistaa kaikki edelliset. 

Odd one out
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja laittaa viisi kuvaa tai sanaa taululle. Oppilaat sanovat, mikä ei kuulu joukkuoon.

Pantomime
Oppilas esittää muille/parilleen jonkun sovitun aihepiirin sanoja ja toiset/toinen arvaa.

React to words
Oppilaat seisovat. Opettaja luettelee johonkin aihepiirin kuuluvia sanoja. Jos hän sanoo sanan, joka ei kuulu aihepiirin, oppilaat istuvat. 

Running dictation
tarvikkeet: sana-tai lauselistat
Takaseinälle laitetaan sanalista/lauseita. Oppilaat jaetaan kolmen hengen joukkueisiin, joista joukkue valitsee yhden kirjurin (kirjuria voi myös vaihtaa välillä). Ryhmästä aina yksi käy oman joukkueensa seinälapulla ja koitta opetella ulkoa siinä olevan lauseen/sanan. Tämän jälkeen hän palaa ryhmään kertomaan sen kirjurille, joka kirjoittaa sen sanelijan mukaan. 

Word snake
Oppilaat jaetaan 2-4 hengen joukkueisiin. Kaikille ryhmille annetaan sama aloitussana. Sovitussa ajassa oppilaat jatkavat käärmettä niin, että edellisen sanan viimeinen kirjain on seuraavan sanan ensimmäinen. Voittaja on se, jolla on eniten keksittyjä sanoja. 

Word race
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen, jossa jokaisella on oma vastausvuoro. Opettaja sanoo/näyttää ryhmälle kuvaa ja se jolla on vastausvuoro saa mahdollisuuden vastata. Jos hän ei tiedä vastausta, on toisella ryhmällä mahdollisuus vastata. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa.

Hamburger
Oppilaat istuvat piirissä tuoleilla. Opettaja sanoo jonkun aihepiirin sanoja esim. Who has something red. Go two chairs right. Kaikki joilla on punaista, siirtyvät kolme tuolia oikealle. Jos tuolilla istuu jo joku, hän istuu sen syliin. 

Silent dictation
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja näyttää tietyyn aihepiiriin liittyviä sanoja, oppilaat kirjoittavat niitä. 

Silent game
tarvikkeet: Yes- ja No-kortit
Oppilaille on Yes- ja No-kortit. Opettaja kysyy kysymyksiä, joihin voi vastata joko kyllä tai ei. Oppilaat nostavat vastauksiaan tilanteen mukaan. 

Simon says
Kapteeni käskee.

The ship is full of...
Laiva on lastattu...

Take a photo
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Opettaja on laittanut tietyn aihepiirin sanoja luokkaan. Hän pyyttä oppilaita "Take a photo of the ..., please". Oppilaat menevät kuvan luokse ja ovat ottavinaan kuvia kamerallaan. 

Verb dice
Tauluun on kirjoitettu 6-12 verbiä numeroituna. Oppilaat jaetaan ryhmiin. Oppilaat heittävät yhtä/kahta noppaa ja tekevät ryhmissä verbin mukaista liikettä ja sanovat sanan englanniksi. 

What is it?
Opettaja kuiskaa oppilaalle sanan. Oppilas piirtää sitä taululle ja muuta arvaavat, mistä on kysymys.

Week line
tarvikkeet: viikonpäivät lapuilla
Oppilaat jaetaan seitsämän hengen ryhmiin. Jokaiselle jaetaan oma viikonpäivä ja muodostavat itsestään jonon oikeassa järjestyksessä. Samaa voi tehdä kuukausilla. 

Who am I?
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Jokaisen oppilaan otsaan kiinnitetään lappu, josta hän ei tiedä, mikä siinä on. Oppilaan pitää selvittää kyllä/ei kysymyksillä, kuka hän on. Taululla voi olla mallikysymyksiä?

It's poisonous
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Oppilaat jaetaan kolmen hengen ryhmiin. Oppilasryhmillä on tietyn aihepiirin kuvia/sanoja pöydällä. Yksi ryhmästä menee ulos. Muut ryhmän jäsent päättävät sillä aikaa, mikä kortti on"myrkyllinen". Kun ulkona ollut henkilö palaa, hän alkaa luetella kuvien sanoja. Kun hän sanoo myrkytetyn sanan, muut saavat sanoa: "It's poisonous". Kaikista oikein arvatuista myrkyttimistä sanoista, arvaaja saa pisteen. 

Domino
tarvikkeet: kuva-sanakortit tietystä aiheesta

Memory game
tarvikkeet: kuvat ja sanat tietystä aihepiiristä

Fishing
Tarvikkeet: kuvakortit, klemmarit, onki magneetilla
Kiinnitä kuvakortteihin klemmarit. Oppilas onkii sanan lammesta ja sanoo sen englanniksi. Vaihtoehtoisesti oppilas/opettaja sanoo sanan, jonka onkija koittaa onkia mahdollisimman nopeasti.

Fast man
Tarvikkeet: kuvakortit ja sanat tietystä aihepiiristä. 
Kuvakoriti ovat kuvapuoli oikein päin levitettynä tasolla. Sanakortit ovat pinossa pöydällä tekstipuoli alaspäin. Oppilaan pitää mahdollisimman nopeasti laittaa oikea sana ja kuva vierekkäin kääntämällä yhden kortin kerrallaan. 

Fashion show 
Oppilaat esittelevät omat vaattensa toisille. Kerrotaan, mitä kenelläkin on päällä. 

Stop! or Follow the leader
Oppilaat jonossa, jossa ensimmäinen toimii johtajaoppilaana. Johtajaoppilas antaa ohjeet, mitä tehdään. Välillä opettaja huutaa Stop!, jolloin johtaja kieltää tekemisen (Run! /Don't run) ja johtaja vaihtuu.

Can or can't 
tarvikkeet: can- ja can't -laput
Vastakkaisilla seinillä on laput can/can't. Opettaja sanoo lauseita esim. I can sing. Oppilaat menevät myönteisen lapun luokse. Jos taas opettajan lause on kielteinen mennään kielteisen lapun luokse. V oidaan myös leikkiä väittäminä, jolloin oppilas valitsee pitääkö se paikkansa. 

Touching hands
Opettaja ohjeistaa, mitkä ruumiinosat koskettavat ja kuinka monella. Esim. Three touching hands, jolloin kolme oppilasta laittaa kätensä yhteen. 

Find your pair
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Valitaan jonkun aihepiirin sanat (esim. tervehdykset) ja jokaisella oppilaalle jaetaan lappu, jossa on siihen aihepiiriin liittyvä sana/lause. Kahdella oppilaalla on sama sana/lause tai toisella kysymys ja toisella vastaus. Tarkoitus on jatkaa etsintää niin kauan kunnes pari löytyy. 

What's in the box?
tarvikkeet: laatikko
Piirissä annetaan laatikkoa eteenpäin: There you go -> Thank you for this ...... Voidaan käyttää mihin aihepiiriin hyvänsä. 

Walk in the park
Kävellään luokassa vapaasti. Voidaan tervehtiä kaikkia vastaan tulevia tai voidaan merkistä/musiikin loppuessa tervehtiä esim. kyynärpäillä tai polvilla. Samaa leikkiä voi leikkiä esim. käsinukeilla ja tunteilla. 

When is my turn?
tarvikkeet: hernepussi, pallo tai pehmolelu
Oppilaat istuvat piirissä. Piirissä kiertää esine musiikin soidessa. Kun musiikki loppuu, oppilas, jonka kädessä esine on sanoo jonkun sovitun aihepiirin sanan. 

Drama
Arkipäivän tilanteiden dramatisointia.

Restaurant and shopping
tarvikkeet: pehmoruuat, (leikkirahat)
Leikitään ravintolaa. Osa oppilaista on ravintolapöydissä ja tilaa ruokia, jotkut toimivat tarjoilijoina. Osia vaihdetaan välillä. Ruokapöytäkeskutelusta voi tehdä valmiin pohjan pöytään tai sitten koittaa ilman. Samaa keikkiä voi leikkiä myös ilman tarjoilijaa, niin että pyydellään ruokia kotiruokapöydässä. Samalla idealla voi leikkiä myös kauppaa

Directions
tarvikkeet: pikkuautoja, karttapohja/automatto tms. 
Oppilaat toimivat pareittain niin, että toinen antaa autolle ohjeita, mihin kääntyä ja mihin pysähtyä. Toinen ohjaa autoa. Osat vaihtuvat välillä. Kartassa voi olla tuttuja paikkoja, joiden pihaan pitää parkkeerata ym. 

Fishing net
Puolet oppilaista muodostaa piirin ja ottaa toisiaan kädestä kiinni. Musiikki soi. Verkko pitää aluksi käsiään ylhäällä. Loput on kaloja, jotka puikkelehtivat käsiään välistä verkon eteen ja taakse. Kun musiikki loppuu, verkko laskee kätensä alas ja laskee yhteen ääneen montako kalaa jäi kiinni.

Hopscotch
ruutuhyppelyä valitun aiheoiirin sanoilla.

Stairs
Portaisiin on kiinnitetty sanoja ja oppilaat liikkuvat niissä annettuun sanaan jollakin sovitulla tavalla esim. hyppien, ryömien.

Twister

Sponge Bob
tarvikkeet: märkä taulusieni
Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Taululle on piirretty kolme ympyrää. Yksi ympyrä on iso, yksi keskikokoinen ja yksi pieni. Isosta saa yhden pisteen, keskikokoisesta kaksi ja pienestä kolme pistettä. Opettaja sanoo sanan. Kummastakin ryhmästä yksi saa heittää kerrallaan sanottuaan sanan. Ryhmä saa auttaa, jos henkilö ei muista sanaa. 

Kaboom
tarvikkeet: tikut
Opeteltavat sanat on kirjoitettu tikkuihin (esim. jäätelötikut) ja laitettu purkkiin. Purkista otetaan tikku näkemättä ja kirjoitetaan se sana vihkoon/paperille. Jos tikun sana menee oikein, tikun saa itselleen. Jos saa tikun, jossa lukee Kaboom!, pitää kaikki saamansa tikut palauttaa purkkiin.

Ladders
tarvikkeet: tikapuut-lautapelilauta ja kuva- tai sanakortit valitusta aiheesta
Oppilaat pelaavat pareittain. Pöydällä on pino aihepiirin sanoja suomeksi tai englanniksi. Toinen oppilas otta yhden kortin ja sanoo sanan. Jos se on oikein, hän voi nousta tikapuita ylöspäin yhden puolan. Jos se on väärin tai hän ei muista, jää hän sille portaalle, jossa on. Voittaja on se, joka on ensin ylhäällä. 

Bad king
Yksi oppilas on paha kuningas. Paha kuningas ja alamaiset seisovat viivan molemmin puolin. Alamaiset sopivat tiettyyn aihepiiriin sopivan sanan, jota yhtä aikaa esittävät kuninkaalle. Jos kuningas arvaa sen, alamaisten pitää juosta karkuun. Kaikki, jotka kuningas saa kiinni, pitää jäädä hänen kätyreikseen eli kiinniottajiksi. 

Crazy families
hullunkuriset perheet

Watery boots
vettä kengässä

Flyswatter
tarvikkeet: kärpäslätkät ja kuvakortteja valitusta aihepiiristä
Kuvakortit levitetaan pöydälle ja pelaajille annetaan kärpäslätkät. Opettaja sanoo sanan, jota lätkijät koittavat mahdollisimman nopeasti lätkäistä. 

Running around
tarvikkeet: kuvakortteja valitusta aihepiiristä ja sanoja/lauseenosia
Lauseenosia tai kuvanosia on ripoteltu saliin tai käytävälle eri paikkoihin. Oppilaalle annetaan aihe, johon liittyviä osioa hän hakee tai lauseisiin hakee eri lauseenjäseniä. Kun kaikki osat koossa, kootaan lause tai kuva. 

Crazy person 
Tarvikkeet: A4-paperi parille
Ensimmäinen parista piirtää opettajan ohjeen mukaan pään ja venyttää kaulaa hiukan seuraavalle taitokselle, että pari osaa aloittaa oikeasta kohdasta. Kun hän on piirtänyt, hän taittaa sen osan niin, ettei pari näe. Tämän jälkeen pari piirtää esim. napaan asti ja taas taitetaan. Kun koko hahmo on piirretty, syntyy hullunkurinen tyyppi paperin avautuessa.

Labeling
tarvikkeet: sanalaput
Oppilaat saavat kasan sanalappuja, joita heidän pitää asetella oikeisiin paikkoihin. Mukaan voi ottaa myös prepositioita, jolloin lapun paikkakin on määritelty.


Lähteet: 
Yippee 6, opettajan materiaalin leikit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä