Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallituksen jäsenenä...

SINULLA ON MAHDOLLISUUS
  • vaikuttaa koulun ilmapiiriin ja oppilaiden hyvinvointiin
  • osallistua tapahtumien ideointiin ja suunnitteluun
  • saada kokemusta tulevaisuutta varten.

TEHTÄVÄNÄSI ON
  • edustaa omaa luokkaasi
  • käydä aktiivisesti kokouksissa, ottaa kantaa ja vaikuttaa
  • tiedottaa oppilaskunnan asioista luokalle, opettajalle ja koko koululle
  • edistää ja kehittää oppilaskunnan toimintaa ja koko koulun yhteishenkeä.

Hallituksen jäseneksi valinta on suuri LUOTTAMUKSEN OSOITUS!