VERSO

TIEDOTE Verso-toiminnasta

Tiedote Verso-toiminnan aloittamisesta

Vihtavuoren ja Leppäveden alakoulut ovat mukana Verso-toimintamallissa tammikuusta 2020 alkaen. Tämä toimintamalli on osa koulumme kiusaamisen vastaista toimintamallia sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja kehittämistä. Koulumme henkilökunta on koulutettu vertaissovittelua varten.

Vihtavuoren alakoulun Verso-aikuisina toimivat Maija Kinnunen ja Valtteri Matikainen.

Verso-toimintaan voi tutustua osoitteessa http://sovittelu.com/vertaissovittelu/

Verso eli vertaissovittelu on yhteisöllinen menetelmä, joka tarjoaa lapsen toimijuutta tukevan tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulujen sovittelutoimintaa ja koulun konfliktin käsittelyn käytäntöjä.

Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimisen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoimintaa ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi. Koulun sovittelutoiminta ei vähennä kodin ja koulun yhteistyötä.

Meillä on 11 koulutettua Verso-oppilasta luokilta 4 ja 5 ja he aloittavat verso-toiminnan viikolla 5.

Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun tilanteeseen. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.

Sovittelussa oppilaat oppivat ongelmanratkaisutaitoja, ihmissuhdetaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamista ja rauhanrakennusta.

Jos oppilaiden välinen vertaissovittelu ei tuota sovittua tulosta, tapaus selvitetään aikuisten johdolla.

Verso-sovitteluun pääseminen edellyttää oppilaiden vapaaehtoisuutta. Verso-sovitteluun pääsee tekemällä tilauksen yhdessä oman luokanopettajan tai jonkun muun koulun aikuisen kanssa. Tilauslomakkeita löytyy luokista ja koulun tuulikaapista.

MITÄ ESIMERKIKSI SOVITELLAAN?

* nimittelyä, haukkumista, huutamista, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä pahoittavaa kommentointia

* tunnilla esimerkiksi toisen vastausten mitätöivää kommentointia, jatkuvaa ikävää vihjailua, selän takana puhumista tai perättömien juorujen levittämistä

* pieniä tönimisiä, läpsimisiä, kiinnipitämisiä

* etuilua ja tuuppimista ruokajonossa tai ulos- ja sisäänkäynnin yhteydessä

* uhkailua, alistamista tai pakottamista "isomman ja vahvemman oikeudella"

* toisen omaisuuden luvatonta lainaamista, tärvelemistä tai piilottamista

Verson pelisäännöt:

* vaitiolo

* puolueettomuus

* vapaaehtoisuus

* ratkaisuja - ei rangaistuksia

 

Lisätietoja antavat tarvittaessa Maija Kinnunen ja Valtteri Matikainen

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä