Sydän-Laukaan koulu

Tervetuloa Sydän-Laukaan koulun kotisivuille!

Sydän-Laukaan koulussa on hyvä oppia ja tehdä töitä yhdessä. Tuemme nuorten oppimista ja kasvua, jotta he oppivat elämässä tarvittavat perustiedot ja – taidot. Kannustamme oppilaita osallistumaan koulun yhteiseen toimintaan ja toimimme vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. Meille on tärkeää huomaavainen käytös, vastuuntuntoinen toiminta, oppimisen ilo ja hyvä yhteishenki.

Lukuvuonna 2020–2021 Sydän-Laukaan koulussa on oppilaita 444, perusopetusryhmiä 23 ja opettajia 43.

Yhteystietoja:
Rehtori Ulla Rytkönen 040 5842 915
Apulaisrehtorit Leena Miettinen 050 3679 104, Joanna Tedder 050 3527 466
Koulusihteeri Marja Jämsén 0400 901 800
Vahtimestari Petri Järvinen 0400 644 506
Terveydenhoitaja Virpi Parviainen 050 3163 397
Koulukuraattori Tiina Kuittinen 040 4825 155
Vs. koulupsykologi Ella Niemistö 040 8455 403
Kokki Jaana Pynnönen 050 3153 428
KiVa-tiimi Kaisa Malmberg 040 6309 431, Riitta Varpuharju 0400 901 798

Poliisi Jukka Hurtta jukka.hurtta@poliisi.fi