Tähtiniityn esiopetusryhmä

Tähtiniityn ryhmä puh. 050 342 89 12

Tervetuloa uusiin tiloihin, koulun yhteydessä olevaan esiopetukseen Vihtavuoren pkiin, Onnentupaan, Tähtiniityn ryhmään😀. Päiväkodissamme esiopetusta antavat kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Tällä hetkellä esikoululaisia on 19.

Onnentuvan esiopetus pohjautuu valtakunnalliseen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Laukaan kunnan esi-ja alkuopetuksen suunnitelmaan. Käytännössä vuosittainen esiopetussuunnitelma sekä esioppilaan yksilöllinen oppimissuunnitelma muotoutuu yhteistyössä vanhempien kanssa.

Keskeisenä tehtävänä päiväkotimme esiopetuksessa on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä suotuiseen suuntaan; havainnoimalla ja tukemalla hänen fyysistä, sosiaalista, tiedollista ja tunnepohjaista kehitystään. Tavoitteena on löytää lapsen vahvuudet ja hyödyntää niitä oppimisprosessissa sekä toisaalta nähdä ja tunnistaa mahdolliset haasteet ja pulmat, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
Tarjoamme monipuolista ja toiminnallista esiopetusta, joka vahvistaa lapsen oppimaan oppimisentaitoja: asetamme enemmän kysymyksiä kuin annamme valmiita vastauksia! Tutkimme, kokeilemme, havaitsemme, kuuntelemme ja pohdimme. Annamme sijaa lapsen omalle ajattelulle ja mielipiteille sekä osallisuudelle. 

TAVOITTEENA ON ELINIKÄINEN OPPIJA, JOKA KULKEE AISTIT JA MIELI ROHKEASTI AVOINNA UUSILLE ASIOILLE JA ILMIÖILLE😀

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä