Päivähoito

HAKEMINEN VARHAISKASVATUKSEEN HELMIKUUN 2018 AIKANA

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa on haettava pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Kun hoidon tarve tulee äkillisesti työn tai opiskelun vuoksi, päivähoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. 

Helmikuun aikana (1.2 – 28.2.2018) on keskitetty varhaiskasvatukseen hakuaika, jonka perusteella elokuussa alkavan toimintakauden lapset sijoitetaan yksiköihin. Samalla aikataululla voivat nykyiset asiakkaat hakea siirtoa toiseen varhaiskasvatusyksikköön. Päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja pienten lasten (2-5v.) kerhoihin haetaan saman sähköisen palvelun kautta: www.laukaa.fi/palvelut/sahkoinen-asiointi. Uusista päiväkodeista lisätietoja nettisivuillamme.

Lisätietoja:

Maarit Kovanen, p. 0400 628 985, paivahoito@laukaa.fi http://www.laukaa.fi/palvelut/varhaiskasvatus-ja-paivahoito

Laukaassa 18.1.2018

SIVISTYSLAUTAKUNTA