KulttuuriOPS Kulttuurilaukka

Kulttuurilaukka takaa jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaisen osallisuuden ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen.

Kulttuurilaukka on osa opetussuunnitelmaa, ja sen rinnalla kulttuurikasvatusta täydentävät koulujen ja luokkien omat kulttuuritapahtumat ja taideprojektit.

Kulttuurilaukka perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Se antaa kehykset systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle.

Kulttuurikasvatussuunnitelma päivitetään kulttuurityöryhmässä lukuvuosittain, ja sen toteutumisesta kouluilla huolehtivat koulujen kulttuurivastaavat.

kulttuurilaukan logo pienennetty.jpg


Päivitetty Laukaan kulttuuriopetussuunnitelma KULTTUURILAUKKA.pdf