Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuurilaukka

KulttuuriOPS Kulttuurilaukka

Kulttuurilaukka takaa jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaisen osallisuuden ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen.

Kulttuurilaukka on osa opetussuunnitelmaa, ja sen rinnalla kulttuurikasvatusta täydentävät koulujen ja luokkien omat kulttuuritapahtumat ja taideprojektit.

Kulttuurilaukka perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Se antaa kehykset systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle.

Kulttuurikasvatussuunnitelma päivitetään kulttuurityöryhmässä lukuvuosittain, ja sen toteutumisesta kouluilla huolehtivat koulujen kulttuurivastaavat.

kulttuurilaukka2.jpg
Koulujen kulttuurivastaava-opettajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa kokoamaan kuulumisia ja kehittämään Kulttuurilaukan toimintaa. Yllä oleva värikäs teos kuvaa niitä tunnelmia, mitä Kulttuurilaukka on kouluissa herättänyt lukuvuonna 2016-2017. Se syntyi kulttuurivastaavien siveltimistä palaverin aikana yhteisenä tuotoksena 5.4.2017 Leppäveden koululla.