Kasvunkansio

Kasvunkansio

Jaa tälle sivustolle ideasi kasvunkansion sisällöstä,
ota yhteyttä tiina.kinnunen(at)laukaa.fi

Kasvunkansion yksilölliset tavoitteet ja itsearviointi

Kasvunkansion yksilölliset tavoitteet ja itsearviointi -idea

 • Tein ohessa olevat yksinkertaiset lomakkeet, jotta saan jonkinlaisen punaisen langan oppilaan portfolioon Pedanetissa (Kasvunkansio, Opin polku tms).
 • Halusin myös, että oppilaat harjoittelevat tavoitteen asettelua sekä itsearviointia yksilöllisesti.
 • Ohessa olevat lomakkeet ja niiden rakenne perustuvat osin Huomaa Hyvä- teoksen vahvuuskorteille.
 • Tavoitteet ja itsearviointi on asetettu kolmelle alueelle Laukaan kunnan opetussuunnitelman mukaisesti https://peda.net/laukaa/pops/luku6/6-3 .
 • Pedanetin tunnukset jäävät oppilaalle peruskoulusta lähdettyä, joten portfolion sisällöt jäävät oppijalle itselleen.

Toteutus käytännössä

 • Oppilaat rakentavat Pedanetin OmaTilaan Kasvunkansionsa. Oppilas antaa opettajalleen oikeudet nähdä Kasvunkansionsa sisällön.
 • Tavoitteet ja itsearvioinnit tulevat vuosiluokittain sivuille vuosi kerrallaan. Tavoitteen asettelun ja itsearvioinnin välinen aika on opettajan päätettävissä, itse teen ne kolmesta neljään kertaan lukuvuodessa.
 • Koska nuorimmat oppilaat (1.-2.lk) eivät osaa vielä kirjoittaa, alkuluokille olen kehitellyt eppuopen kanssa kuvaversion työskentelyn ja käyttäytymisen tavoitteista ja itsearvioinneista. Opettajan kannattaa katsoa ja muokata lomakkeen kuvat omaan työhönsä sopiviksi. Oppimisen tavoitteita voi asettaa esimerkiksi arviointijunan avulla.
 • Kasvunkansion sisällön opettaja luonnollisesti päättää itse. Me (3.luokka) laitamme tavoitteiden ja itsearviointien lisäksi kansioon kuvataidetöitä itsearviointeineen, vahvuuksia, kuvia käsitöistä ja ns. vuoden kohokohtia.

OPkuvakansiolopullinen.jpg

kuva1. Esimerkkirakenne kasvunkansioon

 • Teknisesti olen toteuttanut tämän siten, että 3.-4.luokkalaiset tekevät tavoitteet ja itsearviot kynäpaperilla valmiille lomakkeille (ohessa). Näistä oppilas ottaa itse kuvat Kasvunkansion tavoitesivustolle. Samoin toimitaan kaikkien portfolioon laitettavien materiaalien kanssa. Tässä harjoitellaan oman oppimisprosessin dokumentointia TVT –opsin mukaisesti https://peda.net/laukaa/pops/tvtops .
 • Opettaja voi käydä kommentoimassa oppilaan töitä, tavoitteita ja itsearviointia Pedanetissa halutessaan.
 • Täytetyt lomakkeet liimataan itsearviointivihkoon. Oppilailla ei ole henkilökohtaisia laitteita (ei välttämättä puhelimiakaan) ja tavoitteiden tarkistaminen vihkosta käy toistaiseksi kätevimmin. Näin tavoitteisiin voi palata ja niitä muistutella sekä miettiä, miten tavoitetta kohti päästään.
 • Kun työkalua ja ideaa on harjoiteltu alemmilla luokilla, osaavat 5.-6.luokkalaiset jo kirjoittaa tekstimoduuliin ohjatusti itse tavoitteensa ja itsearviointinsa. Tätä olen testannut neljännen luokan keväällä ja se onnistui hyvin. Lisäksi isommilta voi vaatia jo tarkempaa reflektointia. Miten pääsisin tavoitteeseeni, mitä vahvuuksia käytän, mitä tapahtui, muutinko toimintaani jne. Tämä onnistuu parhaiten Pedanetin tekstimoduulia hyödyntäen. Tässä tietenkin kannattaa miettiä oppilaiden näppäintaitoja.

Käytännön hyväksi havaittuja juttuja

 • Opiskelun tavoitteissa opettajan kannattaa rajata valikoimaa ja ohjata oppilaita tekemään riittävän konkreettisia, mitattavia tavoitteita.
 • Tavoite voi myös pysyä samana jatkossa esim. jos oppilas on unohtanut asettamansa tavoitteen.
 • Käytännössä käyttäytymisen tavoitteeseen pääsyä voi olla haasteellista mitata, mutta katson, että oppilaan on hyvä pysähtyä tätäkin miettimään ja opettajallakin voi olla asiasta mielipide.
 • Itsearvioinnissa ja tavoitteen asettelussa oppilaat tarvitsevat tukea. Itsearvioinnissa on tärkeä ohjata miettimään perusteluja, miksi tavoitteeseen päästiin jne.
 • Vahvuusvariksia käytettäessä kannattaa niitä rajata tavoitteenasettelussa ainakin, kunnes työskentely tulee tutuksi.
 • Oppijaa on hyvä ohjata myös miettimään/kertomaan, miten olit ajatellut kyseisen vahvuuden auttavan sinua.
 • Itse käytän Pedanetin Kasvunkansion sisältöä arviointikeskusteluissa oheismateriaalina.

Ja vielä

Kaikkia lomakkeita saa muokata ja käyttää vapaasti. Ainoastaan 1.-2. luokan tavoitelomaketta käyttäessäsi tulee mainita kuvien lähde (Papunet). Alalaidassa on CC- lisenssi, joka on pidettävä mukana.

TK/Vehniän koulu