Opettajuuden uudet ulottuvuudet - vapaan sivistystyön opettajien täydennyskoulutuksia verkossa 2021

Opettajuuden uudet ulottuvuudet

Koulutuksen punaisena lankana on tarjota käytännönläheistä tukea ja ymmärrystä siitä, kuinka vapaan sivistystyön opettajat voivat toimia aikuisten jatkuvan, elinikäisen oppimisen mahdollistajina. Osaamisen tunnistaminen osaamisen johtaminen ja muuttuvassa maailmassa joustavasti eläminen ovat tulevaisuuden taitoja, joita haluamme koulutuksissa tutkia. Vapaan sivistystyön opettajilta edellytetään tulevaisuudessa perustaitojen, digitaitojen ja jopa työelämätaitojen oppimisen mahdollistamista ja tukemista kursseillaan. Tule mukaan täydennyskoulutuksiin päivittämään omaa osaamistasi ja luomaan kaikille mahdollista tulevaisuutta.

Koulutuksiin voivat osallistua vapaan sivistystyön oppilaitosten opettajat ja henkilökunta.
Näkökulma koulutusten sisällöissä on kansalaisopistopainotteinen.

Opettajuuden uudet ulottuvuudet -koulutuskokonaisuus 

on yhteensä 9 opintopistettä sisältäen kolme kolmen opintopisteen osiota

 1. Menetelmiä osaamisen johtamiseen
 2. Erilaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet
 3. Tuntiopettaja uuden urapolun tukijana

Keväällä 2021 toteutetaan kaksi koulutusosiota, Menetelmiä osaamisen johtamiseen (3op) ja Erilaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet (3 op). Syyskaudella 2021 toteutetaan koulutusosio Tuntiopettaja uuden urapolun tukijana (3op). 

Koulutukset toteutetaan verkkokursseina. 
Voit ilmoittautua sinua kiinnostaville jaksoille, yhdelle tai useammalle. 

9op suorittajille postitetaan todistukset automaattisesti opintojen päätyttyä. Yksittäisten osioiden suorittajille toimitetaan opintosuoritusote pyydettäessä. 

Jokaiseen osioon otetaan 70 osallistujaa. Lue esitteistä lisää.


MENETELMIÄ OSAAMISEN JOHTAMISEEN 3 OP

Koulutuksessa perehdytään resilienssin sekä merkitys sisäisen ja ulkoisen motivaation merkitykseen työn mielekkyyden näkökulmasta. Saat näkökulmia työn suunnittelun ja organisoimisen kysymyksiin, sekä oman työn tuunaamisen sekä omien oppimisunelmien hyödyntämiseen.

Koulutuksen sisällöt:

· Resilienssi

· Työn suunnittelu ja organisointi

· Sisäisen ja ulkoisen motivaation erot ja motivaatiojatkumo

· Työn tuunaus ja tekemisen mielekkyys

· Oppimisunelmat oman potentiaalin tunnistamisessa


Koulutuksen toteutus:

 • 1. webinaari to 11.2.2021 klo 11.00 - 15.00
 • 2. webinaari ke 17.3.2021 klo 11.00 - 15.00

Koulutuksessa hyödynnetään JAMKin avoimia oppimisympäristöjä sekä ZOOM verkkokokousjärjestelmää. 

Kouluttaja:

Lehtori Annu Niskanen, annu.niskanen@jamk.fi, JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen viimeistään 28.1. 2021


ERILAISET OPPIMISEN TAVAT JA MAHDOLLISUUDET 3 OP

Koulutuksessa perehdytään siihen, millainen on erityinen oppija. Lisäksi saat välineitä vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa perehdytään yhdessä siihen, mitä ovat oppimaan oppimisen taidot ja millä tavoin erityisosaamista ja vahvuuksia on mahdollista hyödyntää. Lisäksi tarkastellaan oppimisunelmia jatkuvan oppimisen suunnitelmien mahdollistajina.

Koulutuksen sisällöt:

· Erityinen oppija: haasteista mahdollisuuksiksi

· Vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot

· Oppimaan oppimisen taidot

· Erityisosaamisen ja vahvuuksien hyödyntäminen

· Oppimisunelmat jatkuvan oppimisen suunnitelmiksi


Koulutuksen toteutus:

 • 1. webinaari ke 10.3.2021 klo 11.00 - 15.00
 • 2. webinaari ke 21.4.2021 klo 11.00 - 15.00

Koulutuksessa hyödynnetään JAMKin verkko-oppimisympäristöä sekä ZOOM verkkokokousjärjestelmää. 

Kouluttajat:

Lehtori Seija Eskola, seija.eskola.fi, ja lehtori Virva-Liisa Pekkarinen, virva-liisa.pekkarinen@jamk.fi, JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen viimeistään 17.2. 2021


TUNTIOPETTAJA UUDEN URAPOLUN TUKIJANA 3 OP

Koulutuksessa perehdytään siihen, millainen on erityinen oppija. Lisäksi saat välineitä vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa perehdytään yhdessä siihen, mitä ovat oppimaan oppimisen taidot ja millä tavoin erityisosaamista ja vahvuuksia on mahdollista hyödyntää. Lisäksi tarkastellaan oppimisunelmia jatkuvan oppimisen suunnitelmien mahdollistajina.

Koulutuksen sisällöt:

· Erityinen oppija: haasteista mahdollisuuksiksi

· Vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot

· Oppimaan oppimisen taidot

· Erityisosaamisen ja vahvuuksien hyödyntäminen

· Oppimisunelmat jatkuvan oppimisen suunnitelmiksi


Koulutuksen toteutus: syksyllä 2021

 • verkossa

Koulutuksessa hyödynnetään JAMKin Moodle-oppimisympäristöä sekä tarvittaessa ZOOM verkkokokousjärjestelmää. Lähiopetuksen toteutuspaikkana on Lapuan kansalaisopisto, Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Alajokisali, Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua.

Kouluttajat:

lehtori KM, NTM, Piia Kolho, piia.kolho@jamk.fi, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu 


Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.


TUUNAA KURSSISI VERKKOON 6 OP 
Kurssi on jo päättynyt

Toteutetaan opistojen yhteinen digitaitovalmennusjakso, jolla tuetaan opettajia verkkovälitteisen opettamisen lisäämisessä. Valmennusjakson työpajoissa rakennetaan verkkoon oppimisympäristöjä, joissa verkkopedagogiikan laadukkuuden lisäksi erityisesti huomioidaan oppijoiden osallistaminen, heidän digitaitojensa kehittäminen ja hyödyntäminen. Digitaitovalmennusjaksolle osallistuvat myös opistojen digitukihenkilöt.

Projektiopinnot suunnitellaan yhdessä valitun kouluttajatahon kanssa. Ne koostuvat kolmesta osiosta:

 1. Rakennetaan oma kurssi verkkoon
 2. Kuinka rakentaa kurssi siten, että sen aikana kehitetään ja hyödynnetään oppilaiden digitaitoja
 3. Verkkoväliteisen ja etäopetuksen oppilaanohjaus ja vuorovaikutus, opettaja oppimisen motivoijana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä