Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016

Tämä on pohja lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman laatimiseksi.

Tarkoitus

Kunnat voivat käyttää tätä pohjaa laatiessaan syksyllä 2016 hyväksyttävien perusteiden mukaisia opetussuunnitelmiaan. Tässä mallissamme opetussuunnitelmaprosessi toteutetaan samassa paikassa kuin itse opetussuunnitelman kirjoittaminen ja dokumentointi lopulliseen muotoon. Näin ollen prosessin aikana valmistuu myös lopullinen opetussuunnitelmaversio, joka edelleen toimii kehittämistyön pohjana jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Käyttö
  • Opetussuunnitelman pohjana ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet.
  • Jokaisen valtakunnallisen tekstiosuuden lopussa on kommentointimahdollisuus. Päätöksen siitä, kuka voi kommentoida mitäkin osaa opetussuunnitelmasta, tekee koulun edustaja.
  • Jokaiselle sivulle voidaan ottaa käyttöön mikä tahansa Peda.net-kouluverkon työkaluista. Hyviä työkaluja ovat mm. ryhmämuistio, keskustelualue, ilmoitustaulu ja kalenteri.
  • Lomaketyökalulla voidaan tehdä avoin kysely kirjautumattomille henkilöille suoraan opetussuunnitelmaan mille tahansa sivuille. Tämä mahdollistaa oppilaiden ja huoltajien sekä kaikkien muidenkin ulkopuolisten asiantuntijoiden helpon mukaan ottamisen suunnitteluprosessiin. Tästä voisi olla esimerkkinä vaikkapa paikallinen yrityselämä.
  • Opetussuunnitelman eri osiin on helppo liittää kuva- ja videomateriaalia sekä upottaa ulkopuolisissa palveluissa tehtyjä esityksiä (PP, SWAY, Prezi jne.)
Valmis opetussuunnitelma
  • Valmis opetussuunnitelma voidaan kopioida helposti eri paikkoihin Peda.net-kouluverkossa. Kopioitaessa kaikki prosessin aikaiset kommentit häviävät, jolloin kopiossa päästään tarkastelemaan valmista opetussuunnitelmaa.
  • Lautakunnalle kopioitavasta opetussuunnitelmasta häviävät myös prosessinaikaiset kommentit. Lautakunta hyväksyy opetussuunnitelman sähköisessä muodossa ja se arkistoidaan kunnan tai koulun Peda.net-sivuille.
  • Opettajat voivat helposti kopioida oman oppiaineensa sisällöt oman oppiaineensa verkko-oppimisympäristöön, jolloin opetussuunnitelmasta tulee samalla opiskelun suunnittelua hyödyntävä työväline. Myös oppilaat pääsevät näkemään Opetussuunnitelman sisällöt ja voivat hyödyntää niitä omaa opiskeluaan suunnitellessaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä