Varhennettu kieltenopetus

Varhennettu kieltenopetus valtakunnalliseksi viimeistään kevätlukukaudesta 2020 eteenpäin

Valtioneuvoston kieltenopetuksen varhentamista koskevan päätöksen myötä Opetushallituksessa valmistellaan vuosien 20182019 aikana opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Valtakunnalliset perusteet julkaistaan 1.5.2019, jonka jälkeen paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen alkaa. Niiden on oltava valmiit ja hyväksytyt vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehdyllä päätöksellä A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 12.


Nykytila ja varhennetun kielenopetuksen kokeilut: 

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.