Kehittämishankkeet

Mitä hanketoiminnalla muun muassa tavoitellaan?

Mitä tavoitellaan?
 • Toimintakulttuurin päivittämistä kohti uutta opetussuunnitelmaa
 • Peruskoulujen oppilaiden yhdenvertaisten tieto- ja viestintäteknologisten valmiuksien turvaamista
 • Reagoimista kiihtyvällä vauhdilla digitalisoituvaan ympäröivään yhteiskuntaan
 • Laitteiden pedagogisen hyödyntämisen työtapoja
 • "Oppivaa yhteisöä": kollegoilta saa pyytää apua ja osaamista jaetaan avoimemmin
 • Enemmän pedagogista keskustelua
 • Saa aloittaa pienin askelin ja kaverin tuella! 

Mitä muutos EI tarkoita?
 • Vanhojen toimiviksi havaittujen menetelmien hylkäämistä
 • Vallankumousta yhdessä yössä
 • Laitteiden tai sovellusten hyödyntämistä jokaisessa oppiaineessa, jokaisella tunnilla, jokaisena työpäivänä
 • Monipuolinen, pedagogisesti rikas ja oppilaskeskeinen työtapa voi olla myös laitteeton