Kouluun ilmoittautuminen

Uuden oppilaan ilmoittaminen kouluun

Muuna kuin varsinaisena ilmoittautumisaikana kouluun ilmoittautuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä omaan koulunkäyntialueen kouluun tai sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitiseen, p. 02 8501 6455 tai 050 518 0588.

Koulunkäyntialueet ovat nähtävissä kunkin koulun omalla sivulla olevan linkin kautta.