Arviointikulttuurin alueellinen kehittäminen

Kehittyvä alueellinen arviointikulttuuri oppimista ja osaamista edistämässä 2.10.2018 - 30.11.2019

Kehittämiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa oppimiseen liittyvää arviointiosaamista, yhtenäistää arviointikulttuurin kehittymistä ja vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä. Koulutus sidotaan osaksi koulujen ja kunnan kehittämistoimintaan. Suosittelemme osallistumista pienryhmissä tai pareittain.

Kohderyhmä

Esi- ja perusopetuksen opettajat, rehtorit, kunnan johto ja muut opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvat.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- osaa kuvata lain ja opetussuunnitelman normit arvioinnissa omasta roolistaan käsin
- osaa tulkita ja soveltaa arviointia ohjaavaa lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman määräyksiä arvioinnin lähtökohtana
- tiedostaa normien merkityksen ja vaikutuksen oppilaan oikeusturvan toteutumisessa
- pystyy soveltamaan ja perustelemaan toimintaansa opetussuunnitelman ohjeistuksen ja arviointikriteerien pohjalta
- pystyy kuvaamaan arvioinnin toimintatavat ja käytänteet
- tiedostaa oman koulun arviointikulttuurin osana koulun toimintakulttuuria