Maksuton varhaiskasvatus

Maksuton varhaiskasvatus

Kyyjärven kunta on tarjonnut perheille maksutonta varhaiskasvatusta 1.3.2023 alkaen! Lukekaa tarkasti alta maksuttoman varhaiskasvatuksen linjaukset! Lopussa vielä muutama huomion arvoinen asia!

Maksuton varhaiskasvatus

  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin
  • Kyyjärven kunta on päättänyt (Kv 12.12.2022 § 45) tarjota maksutonta varhaiskasvatusta kaikille Kyyjärvellä kirjoilla oleville lapsille 1.3.2023 alkaen
  • Lapsen ja huoltajan on oltava kirjoilla Kyyjärven kunnassa hoitojakson ajan
  • Niille lapsille, jotka eivät ole Kyyjärvisiä, peritään asiakasmaksulain mukainen kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan
    • perhe toimittaa kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta tuloselvityslomakkeen liitteineen Wilman kautta
  • Jos lapsi on toisesta kunnasta sijoitettua tai ostopalveluna Kyyjärven varhaiskasvatuksessa, kotikunta maksaa varhaiskasvatuksesta aiheutuvat kulut
  • Maksutonta varhaiskasvatusta tarjotaan pääsääntöisesti 8-16 välillä mikäli toinen tai molemmat vanhemmat/huoltajat ovat kotona
  • Lapsen hoitopäivä voi ylittää 8 tuntia ainoastaan, jos vanhemman työ tai opiskelu sitä edellyttää
  • Päivän pituus voi olla maksimissaan 10 tuntia
  • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan vuorohoidon tarve tulee perustua huoltajien työhön tai opiskeluun
  • Asiakasmaksulain mukaan varhaiskasvatusaika perustuu aina ennalta sovittuun aikaan
    • vaikka varhaiskasvatus on maksutonta, tulee perheen ilmoittaa kuukausittainen hoidon tarve ryhmien muodostamisen ja henkilöstöresurssin suunnittelemisen pohjaksi alla olevista tuntivälyksistä

0-84 h

55 %

85-109 h

70 %

110-140 h

85 %

yli 141 h

100 %

 

  • Varhaiskasvatuksen tarpeesta sovittaan etukäteen hoitosopimuksessa
  • Hoidon tarpeen muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti varhaiskasvatuksen johtajalle edellisen kuukauden loppuun mennessä Wilman kautta, jolloin myös sijoitus- ja maksupäätökset päivitetään
  • Hoitoaikamuutos astuu voimaan aina kalenterikuukauden alusta alkaen ja tulee olla kestoltaan vähintään 3 kuukautta
  • Varhaiskasvatuksen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Wilman kautta
    • viimeistään viikkoa ennen on ilmoitettava tulevan viikon hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat loma- ajat (sunnuntaisin klo 23 mennessä)
      • näin henkilöstöresurssia pystytään kohdistamaan oikein sekä varaamaan tarvittava ruoka keittiöltä
  • Lapsen poissaolosta (sairas/poissa) on aina ilmoitettava lapsen ryhmään (esim. Wilman kautta tai Whatsapp-viestillä)
  • Jos varattua palvelua ei käytetä, peritään siitä maksu asiakasmaksulain mukaisesti (eli siis lapsi on turhaan kirjoilla päiväkodissa, mutta ei tarvitse varhaiskasvatusta)
  • Loma-aikojen hoidon tarve kysytään erikseen, jotta henkilöstön vuosilomat pystytään suunnittelemaan etukäteen
  • Lapsen edun mukaista on, että lapselle järjestyy mahdollisuuksien mukaan lomaa toimintavuoden aikana
    • asiakasmaksulaki edellyttää, että lapsen tulisi olla poissa varhaiskasvatuksesta yli ¾ tuntivälysten perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä
    • päiväkoti on suljettuna 3-4 viikkoa vuodessa
      • tällöin ilmenevästä hoidon tarpeesta peritään maksu asiakasmaksulain mukaisesti
    • myöskään vanhemman loma-aikana maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei ole oikeutta
      • silloin ilmenevästä hoidon tarpeesta peritään maksu asiakasmaksulain mukaisesti
  • Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuksen johtajalle viimeistään 2 viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa
    • Sama varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan.
    •  Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa.
    •  Perheen muut lapset sen sijaan voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana

TÄRKEITÄ HUOMIOITA LINJAUKSISTA:

- lasten hoitoaika klo 8-16 välillä mikäli molemmat/toinen vanhemmista on kotona - poikkeuksista on sovittava erikseen varhaiskasvatusjohtajan kanssa!

- sulkuaikojen (heinäkuussa 2-3 viikkoa, joulun aikaan noin viikko) mahdollinen hoito ei ole maksutonta!

- jos vanhempi on lomalla ja lapsi hoidossa, hoito ei ole maksutonta!

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä