Kyyjärvi

Tervetuloa Kyyjärven kunnan Pedanet-sivuille

NOPOLAN KOULU-3D-kuvaa - Kuva # 4.jpg
Nopolan koulun ja päiväkodin uuden yhteisen rakennuksen havainnekuva.

Kyyjärven kunnassa tarjotaan laadukasta kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatuksesta vastaa pääosin Nopolan päiväkoti ja esi- ja perusopetuksesta Nopolan koulu. Kuntaan on valmistunut koulukeskus, jossa päiväkoti ja koulu toimivat saman katon alla. Uudet tilat on otettu käyttöön syksyllä 2018. Uudessa rakennuksessa suunnittelun lähtökohtana ovat olleet nykyiset oppimiskäsitykset ja ajatus kasvatuksellisesta jatkumosta aina varhaiskasvatuksesta yhdeksänteen luokkaan asti. Uudessa rakennuksessa toiminta sijoittuu suurelta osin avoimiin oppimisympäristöihin, joilla ohjataan omatoimiseen ja itsenäiseen toimintatapaan.