Vehmersalmen koulu

Tiedote

Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Etäopetusta voidaan antaa riskiryhmiin kuuluville oppilaille sekä väliaikaisesti akuutin koronavirusepidemian ajan sellaisille oppilaille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi. Poissaolon myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityistä opetusjärjestelyistä, jolloin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena. Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Tällöin päätöksessä määritellään, miltä osin siinä poiketaan oppilaan erityisen tuen päätöksestä määräajaksi.

Perusopetuslain 18 §:n mukaisen päätöksen teossa tarvitaan lääkärin arviota.

Vaihtoehto koulukuljetukselle

Koulukuljetuksen vaihtoehtona on saattamisesta tai kuljettamisesta saatava avustus, jos kuljetuksen hoitaa huoltaja. Avustus on voimassa 14.- 30.5.2020 ja koskee niitä oppilaita, joille on myönnetty koulukuljetusetuus. Mikäli huoltaja haluaa käyttää tätä mahdollisuutta, asiasta on sovittava rehtorin kanssa.

Tiedote huoltajille koulutyön järjestelyistä Vehmersalmen koulussa to 14.5. alkaen

Hyvä kotiväki!

Olemme valmistelleet koulun avaamista ja lähiopetukseen siirtymistä yhdessä Vehmersalmen koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaiden lukujärjestyksiin ei ole tullut muutosta ja näin ollen koulupäivien alkamis- ja loppumisajat ovat ennallaan. Olen koonnut tähän teille tiedoksi asioita tähän liittyen. Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät läpi näitä ohjeita oppilaiden kanssa viimeistään keskiviikkona 13.5. ennen lähiopetuksen alkamista ja torstain ensimmäisellä tunnilla.

Koulussa vältetään ja vähennetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Tämä tarkoittaa, ettei isoja yhteistilaisuuksia (mm. kevätjuhla) järjestetä ja muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Tätä periaatetta noudattaen on mietitty ohjeita ja käytäntöjä.

Koulukyydit:
VILKUn maaseutualueiden joukkoliikenteessä (linjat 42-86) on käytössä talvikauden aikataulut. Koulupäivisin liikennöitävät vuorot palaavat liikenteeseen 14.5.-29.5. Autoissa on tehostettua puhdistusta, desinfiointia ja mahdollista käsihuuhteen käyttöä valvotusti. Maaseutualueiden linjoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan normaalia suurempaa kalustoa sekä tietyille vuoroille lisäautoja. Osa oppilaistamme kulkee lisäksi tilausliikenteen busseilla ja takseilla kuten ennenkin.

Aamut:
Lähellä asuvia oppilaita pyydetään tulemaan kouluun vasta aivan koulupäivän alkaessa. Jokaiselle luokalle on määritelty pihalla luokan kokoontumisalue. Luokanopettajat ja –ohjaajat kertovat tämän oppilaille ennen lähiopetuksen alkamista ja he ovat vastaanottamassa oppilaita torstaina ulkona. Koulunkäynninohjaajat päästävät kellon soidessa oppilaita sisälle luokka kerrallaan. Esiopetuksen-5. luokan oppilaat käyttävät pääovea ja 6.-9. luokan oppilaat rannan puolen ovea. Kenkätelineitä on molemmilla ovilla.

Hygieniaohjeita:
-  Kouluun ei tulla sairaana. Sairauspoissaolosta on ilmoitettava luokanohjaajalle samana päivänä. Muista syistä johtuviin poissaoloihin on pyydettävä etukäteen lupa, 1-3 päivän poissaolot myöntää luokanopettaja/-ohjaaja ja pidemmät rehtori.
-  Käsienpesut: kouluun tullessa, kotiin lähtiessä, ennen ruokailua, aina ulkoa sisään tullessa, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset, tai aivastamisen tai yskimisen jälkeen ja aina wc:ssä käynnin jälkeen.
-  Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina (käsipyyhepaperi), joka heitetään heti käytön jälkeen roskiin. Jos nenäliinaa ei ole, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään!  
-  Olisi toivottavaa, että oppilailla olisi oma nenäliina taskussa varalle.

Jos lapsenne sairastuu koulupäivän aikana, opettaja soittaa kotiin ja sopii oppilaan noutamisesta kotiin. Oppilas odottaa hakijaa ulkona aikuisen kanssa turvaväliä noudattaen.

Luokkatilat ja opetus:
Jokaisella opetusryhmällä on oma kotiluokka tämän kevään ajan. Alakoulussa ja esiopetuksessa tämä on tuttu käytäntö, mutta nyt myös yläkoulun luokat työskentelevät koko ajan samassa luokkatilassa. Yläkoulun opetusryhmien kotiluokat: 7a A209 Clarissan luokka, 7b A208 Tarmon luokka, 8a A207 Tepon luokka, 8b A206 Pirjon luokka ja 9. lk A202 Unton luokka.  

Yhteiset tilat (musiikin, kuvataiteen, kotitalouden ja käsityön tilat eivät ole käytössä) tämän kevään aikana. Yhteiset välineet eivät myöskään ole käytössä.

Alakoulussa luokanopettajat opettavat omaa luokkaansa koko ajan. Poikkeuksena 5. luokan valinnaisaineen tunti torstaina. Yläkoulussa aineenopettajat opettava omaa ainettansa ja myös muita aineita tämän kevään aikana. Ortodoksiuskonnon ja ET-opetus annetaan etäopetuksena koululle niin, että oppilaat ovat oman ryhmänsä mukana.

Välitunnit ja ruokailu:
Välitunnit on rytmitetty niin, että ulkona on kaksi luokkaa yhtä aikaa ja molemmille luokille on määritelty oma välituntialue ja -valvoja. Lisäksi käytössä on omassa luokassa vietettäviä sisävälitunteja.

Ruokailut on porrastettu klo 9.50-11.50 väliselle ajalle. Liikuntasalin ja ruokasalin väliovet on avattu ja pöytiä on sijoitettu saliin. Sinne sijoitetaan myös toinen astioiden palautuspiste. Näin saamme väljyyttä ruokailuun. Poistuminen ruokasalista tapahtuu pienen sivuoven kautta.

Mahdolliset välipalat toivotaan tuotavan kotoa ja ne nautitaan omassa luokassa. Servican maksullinen välipala ei ole tarjolla viimeisten koulupäivien aikana.

Iltapäiväkerho:

Iltapäiväkerho toimii normaalisti kerhopaikan saaneille oppilaille.
Huoltajat soittavat hakuajan puhelimella kerhonumeroon tai he soittavat pääoven vieressä olevaa ovikelloa ja lapsi tuodaan ovelle.  

Kierrätettävien kirjojen ja lainassa olevien tietokoneiden palautus:
-  Koululta lainassa oleva tietokone on palautettava torstaina tai viimeistään perjantaina 15.5. takaisin koululle laturin kanssa.
-  Jos lapsenne on pois koulusta, on kierrätettävät oppikirjat ja mahdolliset muut lainassa olevat välineet palautettava koululle ja sovittava todistuksen noutamisesta kesäkuussa tai tuotava maksettu A4-kokoinen kirjekuori todistuksen postittamista varten.

Näillä järjestelyillä pyrimme luomaan turvalliset koulupäivät oppilaille ja opettajille. Mikäli teillä on kysyttävää, lähettäkää Wilma-viesti tai soittakaa minulle. Minut tavoittaa numerosta 044-7184481.

Tässä samalla haluan kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä etäopetuksen aikana ja lapsenne koulutyön tukemisesta!

Yhteistyöterveisin,
Anne Peltola-Juvonen, rehtori

Yhdessä selviydytään -internetsivusto

Turun yliopiston Voimaperheet-hanke on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistusta tai huolia koronapandemian aikana. Sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen lapsen kanssa sekä yksinkertaisia keinoja ja harjoituksia, joilla helpottaa lapsen ja myös vanhemman omaa ahdistusta. Menetelmät perustuvat käyttäytymisterapiaan, jonka tiedetään olevan tehokas keino vähentää lasten ahdistus- ja pelko-oireita.

 

Sivusto on maksuton. Sivuston käyttöön liittyvillä kyselyillä selvitetään sivuston tehoa. Pääset rekisteröitymään osoitteessa: https://yhdessaselviydytaan.fi

 

Vehmersalmen koulu

Vehmersalmen koulu sijaitsee noin 50km päästä Kuopion keskustasta kauniin Kallaveden rannalla. Koulussa on oppilaita 0-9 luokilla. Lukuvuonna 2019-2020 alakoulussa on oppilaita 111 ja yläkoulussa 74.

Koulun tilat on uusittu vuonna 2005-2007. Opetus tapahtuu kolmessa siivessä ja koulun pihalla on mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen muun muassa monitoimikentällä. Kivikoulun puolella ei ole enää opetustoimintaa.

Koulun kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko18

27 April 2020 Thursday
28 April 2020 Thursday
29 April 2020 Thursday
30 April 2020 Thursday
1 May 2020 Thursday
2 May 2020 Thursday
3 May 2020 Thursday

Viikko19

4 May 2020 Thursday
5 May 2020 Thursday
6 May 2020 Thursday
7 May 2020 Thursday
8 May 2020 Thursday
9 May 2020 Thursday
10 May 2020 Thursday

Viikko20

11 May 2020 Thursday
12 May 2020 Thursday
13 May 2020 Thursday
15 May 2020 Thursday
16 May 2020 Thursday
17 May 2020 Thursday

Viikko21

18 May 2020 Thursday
19 May 2020 Thursday
20 May 2020 Thursday
21 May 2020 Thursday
22 May 2020 Thursday
23 May 2020 Thursday
24 May 2020 Thursday

Viikko22

25 May 2020 Thursday
26 May 2020 Thursday
28 May 2020 Thursday
30 May 2020 Thursday
31 May 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

Koulutapaturmat

Koulutapaturmat
Kuopion kaikki koululaiset on vakuutettu Pohjola-vakuutuksessa ja tapaturman sattuessa koulumatkan aikana tai koulupäivän aikana tulee koululaiset ohjata Pohjola Sairaalaan. Pohjolan Sairaalan terveysmestarit auttavat ja antavat selkeät ohjeet ja arvion, kannattaako lähteä lääkäriin. Terveysmestari tarkistaa maksullisen lääkäripalveluiden yhteydessä, mitä Pohjola Vakuutuksen vakuutusturva kat...

Koulun päivittäinen työjärjestys

Koulun päivittäinen työjärjestys

ALAKOULU:

08.30 – 09.15 1. tunti

09.15 – 09.30 välitunti

09.30 – 10.15 2. tunti

10.15 – 10.30 välitunti

10.30 – 11.15 3. tunti

11.15 – 11.45 välitunti

11.45 – 12.30 4. tunti

12.30 – 12.45 välitunti

12.45 – 13.30 5. tunti

13.30 – 13.45 välitunti

13.45 – 14.30 6. tunti

ALAKOULUN RUOKAILUT:
klo 10.00 luokat 1, 2 ja 3
klo 10.15 luokat 4, 5 ja 6

YLÄKOULU:

08.30 – 09.15 1. tunti

09.15 – 09.30 välitunti

09.30 – 10.15 2. tunti

10.15 – 10.30 välitunti

10.30 – 11.15 3. tunti

11.15 – 11.45 ruokailu -> välitunti

11.45 – 12.30 4. tunti

MA, TI JA TO:
12.30 – 13.00 pitkä välitunti
13.00 – 13.40 5. tunti
13.40 – 13.45 siirtymä
13.45 – 14.30 6. tunti

KE JA PE:
12.30 – 12.45 välitunti
12.45 – 13.30 5. tunti 
13.30 – 13.45 välitunti
13.45 – 14.30 6. tunti

Koulu päättyy joko 12.30 tai 14.30

Koulun lukuvuosi on jaettu kahteen jaksoon:

  1. jakso 13.8. – 21.12.2018
  2. jakso 2.1. – 1.6.2019

Edustore

Sinun pitää olla kirjautuneena Peda.netiin ennen kuin voit käyttää Edustore sisältöjä.