Martti Ahtisaaren koulu

Martti Ahtisaaren koulu

Martti Ahtisaaren koulu on Kuopion Saaristokaupungissa, Keilankannassa sijaitseva alakoulu. Oppilaita koulussamme  lukuvuonna 2017-18 on n. 520 ja henkilökuntaa n. 60. Koulussamme on sekä yleisopetuksen että vaike -opetuksen erityisryhmiä. Lisäksi tiloissamme annetaan esiopetusta Lehtoniemen päiväkodin alaisuudessa.

Koulumme painotuksia ovat kansainvälisyys, suvaitsevaisuus, sovittelu ja kieltenopetus. Kehitämme yhteisopettajuuden, yksilöllisten oppimispolkujen sekä integroinnin menetelmiä sekä yhteisöllisiä työskentelytapoja sekä lasten että aikuisten tasolla.  


YLÄKOULUUN HAKEMINEN 2018

YLÄKOULUUN HAKEMINEN 2018

Hakuaika yläkouluihin on 8. - 15.1.2018.

TUTUSTUMIS- JA TIEDOTUSTILAISUUDET 6.-LUOKKALAISTEN HUOLTAJILLE

Yläkoulut järjestävät tutustumis- ja tiedotustilaisuuksia 6. -luokkalaisten huoltajille marras-joulukuussa 2017. Tilaisuuksissa esitellään ko. koulun erityispiirteet, kieliohjelma, painotukset, valinnaisuus, tuntijako ja koulun muu toiminta. Kaikki tutustumis- ja tiedotustilaisuudet alkavat klo 18.00.

21.11.2017 Jynkänlahden koulu, Varsanpolku 2

22.11.2017 Pyörön koulu, Blominkatu 2

28.11.2017 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35

29.11.2017 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44

11.12.2017 Neulamäen koulu, Pinokuja 6

11.12.2017 Vehmersalmen koulu, Vehmersalmenkatu 27

12.12.2017 Karttulan Kissakuusenkoulu, Kissakuusentie 20

12.12.2017 Riistaveden koulu, Koulutie 12

13.12.2017 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 5

13.12.2017 Maaninkajärven koulu, Maaningantie 49

Tarkemmat tiedot yläkouluun hakemisesta ja valintakokeista löytyvät oppaasta, joka julkaistaan Kuopion kaupungin nettisivuilla (www.kuopio.fi à Päivähoito ja koulutus à Perusopetus) marraskuussa 2017.


Martin koulun päivärytmi muuttuu!
8-8.45 oppituokio 1
8.45-9.00 välitunti
9-9.45 oppituokio 2
9.45-10.30 oppituokio 3
10.30-11.00 / 10.45-11.15 välitunti ja ruokailu
11.15-12 oppituokio 4
12-12.45 oppituokio 5
12.45-13.15 välitunti
13.15-14 oppituokio 6
14-14.45 oppituokio 7

Huom!
Koulun alkamisajat siis klo 8, klo 9, klo 9.45.
Koulun päättymisajat klo 12, klo 12.45, klo 14, klo 14.45.

Mahdollinen välipala 12.45-13.15 välitunnilla

Martti Ahtisaaren koulun toiminta-ajatus

Logo.jpg

Toiminta-ajatus

Martti Ahtisaaren koulun tehtävä on tarjota laadukasta perusopetusta.

Koulussamme koetaan oppimisen iloa yhteistyölle avoimessa, ajanmukaisessa, turvallisessa, mahdollisimman kiireettömässä ja erilaisuutta kunnioittavassa ympäristössä.

Työskentelemme yhdessä kiusaamattomuuden ja väkivallattomuuden edistämiseksi. Koulu toimii osallistavan ja yhteisöllisen kasvatuksen lähtökohtien mukaisesti.

Korostamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

Reilusti kaverina

erilaisuutta suvaiten

  • Koulu opettaa toiminnallaan oppilailleen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja toista kunnioittavaa käytöstä
  • Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
  • Vuorovaikutus kodin ja koulun kesken on avointa ja luo perustan yhteistyölle
  • Koulussamme opitaan kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä ja oppimisesta ja ymmärretään sen merkitys itselle ja muille
  • ”Sinä ite piätät minkälaesia jäläkiä sulta jiäp”


Yksilöllisyyttä

yhdessä

Koulumme mahdollistaa yhteisöllisen ja yksilöllisen oppimisen, antaa opetusta joka etenee omien oppimiskykyjen mukaisesti, tukee realistisen minäkäsityksen ja hyvän itsetunnon kasvua vahvuuksien kautta

  • ”Auta minua tekemään itse!”

Tulevaisuuteen
luottaen


Rauha kasvaa -video