Yhdistyksen avaimet - yhdistystoiminnan koulutus

Yhdistystoiminnan avaimet on verkkokurssi yhdistystoiminnasta

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Täällä tehdään paljon merkityksellistä ja arvokasta työtä yhdistyksissä toimimalla. Yhdistystoimintaa tehdään laajoilla toimintakentillä valtakunnallisesti sekä tietyn asian tai aiheen ympärillä paikallisesti. Idea, ajatus, aate, toiminta, halu parantaa maailmaa ja ihmisten yhteistyö - näistä muodostuu hyvä yhdistys.
Yhdistys on joukko ihmisiä, joilla on halu tehdä jotain yhdessä tai toimia jonkun asian puolesta yhdessä. Yhdistystoiminta ei tavoittele voittoa. Se on aatteellista toimintaa, jossa toteutetaan yhdistyksen toiminta-ajatusta.

Perustaminen_pieni.jpg  
Kuvitus: Hanna Arvela


Yhdistystoiminta on merkityksellistä ja mukavaa yhdessä tekemistä. Toimintaan on helpointa päästä mukaan ja kehittää sitä, kun tuntee yhdistystoiminnan rakenteet ja toimintatavat. Tällä kahdeksan kurssikokonaisuuden verkkokoulutuksella pääset oppimaan yhdistystoiminnan periaatteita ja toimintaa ohjaavia säädöksiä. Koulutuksen aikana opit kuinka yhdistys perustetaan, miten sitä hallinnoidaan ja kuinka toimintaa voi toteuttaa. Toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt, jotka perustuvat yhdistyslakiin, osallistujat saavat perustiedot keskeisistä säädöksistä, sekä osaavat hakea jatkossa lisää tietoa toiminnan tueksi.

Verkkokoulutus koostuu kahdeksasta (8) kurssikokonaisuudesta, joissa paneudutaan vuorollaan yhdistystoiminnan eri alueisiin. Näitä kokonaisuuksia voit suorittaa myös yksittäin. Näin saat juuri tarvitsemasi tuen ja tiedon omaan toimintaasi tai oman yhdistyksesi tarpeisiin.
Kurssit on rakennettu 5-6 viikon kokonaisuuksiin, jotta niiden opiskelu ei kuormita liikaa ja jotta asioiden omaksumiseen ja pohtimiseen jää aikaa. Samalla voi jalkauttaa toimintatapoja ja kehittämisideoita omaan yhdistykseen. Jokaiseen kurssiin sisältyy itsenäistä työskentelyä, yhteisiä webinaareja sekä keskustelumahdollisuuksia osallistujien kesken.

Seuraavat avoimet koulutuksemme ovat:

Yhdistyksen perustaminen
Aika: webinaarit 14.1., 28.1., 6.2. ja 13.2. klo 17-18
Toteutus: Viiden viikon jaksona, johon kuuluvat webinaarit, itsenäiset tehtävät sekä verkko-ohjaus
Hinta: 90 €/osallistuja

Yhdistyksen toimihenkilöt
Aika: webinaarit 10.3., 24.3., 2.4. ja 16.4. klo 17-18
Toteutus: Kuuden viikon jaksona, johon kuuluvat webinaarit, itsenäiset tehtävät sekä verkko-ohjaus
Hinta: 90 €/osallistuja

Nimiä klikkaamalla pääset koulutusten ilmoittautumissivuille!