Kognitio ja metakognitio

Metakognitio tehostaa oppimista ja parantaa motivaatiota

Metakognitio on ajattelemisen ajattelemista. Kun kognitio on se varsinainen tietosisältö, metakognitiivinen ajattelu sisältää tietoa miten käsittelen tietoa, mitä mieltä olen tiedosta, miten hankin ja käytän tuota tietoa. Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja. On todettu, että hyvät metakognitiiviset taidot edistävät oppimisprosessia. Verkkotyökaluissa, käytettiinpä niitä formaaliin oppimiseen tai tiimityöskentelyyn (joka sekin tavallaan on oppimisprosessi), hyvä ominaisuus olisi siis metakognitiivisten toimintojen tukeminen.

Metakognitio on erityisen tärkeää oppimisen kannalta, koska se vaikuttaa opitun hankkimiseen, ymmärtämiseen, säilyttämiseen ja soveltamiseen. Tämän lisäksi se tehostaa oppimista, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Metakognitiivinen tietoisuus mahdollistaa ajattelun ja oppimisprosessin kontrolloinnin ja itsesäätelyn. (Hartman 1998)

Yhteinen metakognitio

Sosiaalisesti jaetussa metakognitiossa toimijat rakentavat yhdessä tietoa siten, että työskentelyssä ei voida palauttaa kenenkään osallistujan metakognitioita – se rakentuu yhteisessä ajattelutoiminnossa. Yksilön metakognitiot ja sosiaaliset metakognitiot ovat kuitenkin päällekkäisiä ja lomittaisia – ne tukevat toinen toisiaan. Adaptiivinen toiminta edellyttää yhteisöllisen toiminnan taitoja. Sosiaalisen median ympäristöt ja erilaiset oppimisympäristöt mahdollistavat tiimien jäsenten vuorovaikutuksen ja keskustelun. Ne eivät kuitenkaan suoranaisesti takaa sitä, että tiimin jäsenet tai oppijat edistäisivät tietoisesti toistensa metakognitiivista työskentelyä.

Yksilöllinen metakognitio tai sosiaalisesti jaettu metakognitio eivät ole toisiaan poissulkevia eivätkä irrallisia prosesseja vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään sekä tukevat ja vahvistavat toisiaan.

Teknologian käyttö metakognition vahvistajana ei ole itsearvoista. Ratkaisevaa on millä tavoin teknologiaa käytetään ja hyödynnetään. Teknologia ei siis korvaa opettajaa metakognition tukemisessa.

http://opemedia.mobi/blog/2011/10/metakognitio-tehostaa-oppimista-ja-parantaa-motivaatiota/

Lähteet:
Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (Sanna Järvelä, Päivi Häkkinen, Erno Lehtinen 2006)
Developing Thinking, Developing Learning, chapter 10 Development of metacognition
(McGregor, Debra 2007)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä