1.2.2 Tuntijako ja kieliohjelma*

Kieliohjelma

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä englantia. Englannin kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla opetushallituksen myöntämällä vieraiden kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen tarkoitettujen määrärahojen puitteissa. Samalla rahoituksella toteutetaan valinnainen saksan ja venäjän kielen opetus vuosiluokilla 2-4.
Vuosiluokalla 4 voidaan aloittaa vapaaehtoinen A2-kieli, esimerkiksi saksa tai espanja.
B1-kielenä opiskellaan ruotsia, joka alkaa 6. luokalla.
B2-kieltä on mahdollista valita 8. luokalta alkaen. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi saksa, espanja, ranska, venäjä.


Valinnaista A2-kieltä ja B2-kieltä tarjotaan koulun resurssien mukaan. Ryhmäkoon minimimäärästä päättää Jyväskylän kristillisen koulun johtokunta. Jos ryhmää ei omalle koululle muodostu, pyrimme yhteistyössä Jyväskylän muiden koulujen kanssa mahdollistamaan oppilaille myös näitä kielivalintoja.