Jyväskylän kristillinen koulu

Rehtorin tervehdys lukuvuodelle 2019-2020

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Koulussamme opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa. Koulun toimintakulttuurissa tavoitellaan kunnioittavaa kohtaamista, kannustavaa ilmapiiriä ja palvelevaa asennetta.

Kouluamme on siunattu viime vuosina tasaisella kasvulla. Reilun 20-vuotisen historian aikana yhdistyksemme ylläpitämä koulu on kasvanut pienestä alle kymmenen oppilaan kotikoulusta, kaupungin koulun yhteydessä toimineen kristillisen linjan kautta, omaksi nyt jo yli 250 oppilaan yhtenäiskouluksi. Valtiolta saamamme opetuksen järjestämisluvan ehtona on, että ”opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen”. Opiskelu koulussamme on maksutonta.

Lukuvuoden 2019-2020 teemana koulullamme on hyvinvointi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi mahdollistaa yksilön kasvun täyteen potentiaaliinsa. Myös koulunkäynnin ja oppimisen edellytyksenä on, että hyvinvointiin liittyvät perusasiat ovat kunnossa.

Hyvinvointiteorioista esimerkiksi Aki Hintsan “menestyksen ympyrä” kuvaa hyvin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijöitä ja tärkeysjärjestystä. Tässä mallissa ytimessä ovat oma identiteetti ja elämän merkityksellisyys. Näitä kysymyksiä voimme lähestyä koulussamme kristillisestä maailmankuvasta käsin. Jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus luotuna ja lunastettuna yksilönä antaa perustan ihmisarvolle ja vastaukselle kysymykseen: “Kuka minä olen?”

Joh. 1:12 
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Petteri Muotka
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi 
p. 044 799 1010