Perusopetus

Kouvolan perusopetus

6A315F66-3D35-4E72-B81A-BCBF2AD5D209.jpeg
Kouvolassa on 34 kaupungin ylläpitämää peruskoulua. Peruskouluissa on lukuvuonna 2019 - 20 yhteensä noin 7300 oppilasta.

Kouvolan perusopetus tarjoaa yhteiskunnan takaaman oikeuden kasvuun ja oppimiseen sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia tukevassa turvallisessa oppijoiden yhteisössä kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön kautta. Kouvolan perusopetuksen arvoihin kuuluvat oppilaan paras, kunnioitus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, edistyksellisyys ja luovuus sekä turvallisuus.

Perusopetus on jaettu kolmeen alueeseen

  • pohjoinen alue
  • keskinen alue
  • eteläinen alue.

Jokaisella alueella toimii oma palvelualueen esimies. Palvelualueen esimies vastaa alueensa kasvatus- ja opetustoiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä koulujen välisestä yhteistyöstä omalla alueellansa. Palvelualueen esimies on alueensa rehtoreiden lähiesimies ja palvelun johtoryhmän jäsen. Hän vastaa alueensa resurssien kohdentamisesta yhteistyössä palvelupäällikön kanssa.