Oppilashuolto

Hyvinvointitutor ja kasvatustutor

Lukuvuonna 2022-2023 hyvinvointitutorina koulullamme on Tuula Hyttinen. Hän on tavattavissa keskiviikkoisin ja muulloin sopimuksen mukaan. Tuulan saa kiinni numerosta 020 615 5536 tai sähköpostilla tuula.hyttinen(at)kouvola.fi sekä Wilman kautta.

Kasvatustutor Veera Kylmälä p. 020 615 7422 tai veera.kylmala(at)kouvola.fi


PSYYKKARITYÖN TEHTÄVÄKUVAUS

Asiakkaaksi tuleminen: Lapsi / nuori itse ottaa yhteyttä, vanhemmat tai opettaja ottavat yhteyttä, oppilashuollon sekä yhteistyötahojen kautta. Tapaamiset pääsääntöisesti aina lähipalveluna lapsen/nuoren omalla koululla koulupäivän aikana.

Vanhemmille ilmoittaminen: Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain puitteissa lapsi tai nuori voi kieltää yhteydenoton vanhempiin. Psyykkarin täytyy arvioida perusopetuslain ja lastensuojelulain puitteissa tilanne ja toimia tarvittaessa lakien velvoittamana. Vanhemmat eivät voi kieltää lapsen tapaamisia, jos lapsi tai nuori itse niitä haluaa. Pääsääntöisesti toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Menetelmät: Arvioidaan lapsen / nuoren tilanne käyttäen erilaisia menetelmiä; keskustelut, konsultaatiot, toiminnalliset välineet, kyselyt, arviointimateriaalit, verkostotapaamiset, perhetapaamiset, kotikäynnit.

Työskentely: Arvioinnin tuloksena psyykkari suunnittelee jatkotoiminnan. Jos lapsi/nuori tarvitsee säännöllistä, korjaavaa työskentelyä, oppilas ohjataan koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Mikäli koulunkäynnin tueksi riittää psyykkarin lyhytkestoinen tukikeskustelujakso, niin oppilas jää silloin psyykkarin asiakkuuteen. Psyykkari tukee oppilasta koulun keinoin yhteistyössä oppilaan tukiverkoston ja koulun henkilökunnan kanssa.

Prosessi: Psyykkarityössä prosessi etenee oppilaan tilanteen kartoituksesta ja tuen tarpeen arvioinnista eteenpäin. Työskentely sisältää ohjaus- ja tukikeskusteluita, ja voi sisältää koulunkäynti-järjestelyitä sekä ohjausta joko koulun omien sisäisten palveluiden (kouluterveydenhuolto, kuraattori tai koulupsykologi) tai ulkopuolisten tukitoimien piiriin. Psyykkarit tekevät yhteenvetoja koulun ulkopuolisille tahoille pyydettäessä. Asiakasprosessin aikana pyritään arvioimaan tavoitteiden toteutumista. Asiakkuus päätetään sovitusti. Asiakkuus päättyy joko tarpeen päättymiseen tai ohjaukseen koulun ulkopuolisen tukitoimen piiriin. Psyykkarit kirjaavat asiakastapaamiset ja omaa työtään koskevat toiminnot Effican potilastietojärjestelmään.

Koulukuraattori

Koulukuraattorina koulullamme on Teija Mauro. 
Kuraattorin tavoittaa numerosta 044 223 8952 sekä sähköpostilla teija.mauro(at)kymenhva.fi

Koulukuraattori tarjoaa apuaan lapsen koulunkäyntiä, kaverisuhteita tai perhettä koskevissa ongelmissa. Ratkaisuja pulmatilanteisiin voidaan etsiä yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa.

Kuraattorin työ kouluympäristössä

Tähteenkadun koululla kuraattori on käytettävissä 0.5 päivää viikossa ja aina tarvittaessa.

Kuraattori toimii erilaisissa verkostoissa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja on käytettävissä konsultaatiota vaativissa asioissa. Kuraattori käy tarvittaessa seuraamassa oppitunteja ja havainnoi luokka- ja ryhmätilanteita. Hän pitää oppitunteja ja pienryhmiä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Kuraattori on mukana yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä sekä osallistuu oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmien toimintaan.
Kuraattori tapaa lapsia, oppilaita ja opiskelijoita, joilla on esimerkiksi vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai elämässään on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, taikka omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmia. Hän tekee yhteistyötä perheen, opettajien ja muun koulun henkilökunnan, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Työmenetelmiä ovat esimerkiksi konsultaatiot, tukikeskustelut ja kartoitukset. Kuraattori tukee oppilasta ja kouluyhteisöä erilaisissa kriisitilanteissa

Kouluterveydenhoitaja


Lukuvuonna 2022-2023 kouluterveydenhoitajana koulullamme on Tuula Lehtoranta
p. 044 223 8875
tuula.lehtoranta(at)kymenhva.fi
Vastaanotto Tähteenkadun pääkoululla maanantaisin ja perjantaisin. Muina päivinä tavoitettavissa matkapuhelimesta. Terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain. Lääkärintarkastus suoritetaan 7-,11- ja 14 -vuotiaille.

Koulupsykologi

Lukuvuonna 2021-2022 koulupsykologina koulullamme on 

p. 020 615 1237

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä