Aktuellt

Aktuellt

Under läsåret 2015-16 startas en gemensam språkbadsverksamhet i smarbete med Keskustan koulu.
Vi erbjuder klubbverksamhet för alla elever som är intresserade att lära sig svenska på ett lekfullt sätt.Klubben anordnas på måndagar kl.13.00-15.00.
Mer information:Keskustan koulu:rektor Kimmo Salminen och Svenska skolan:Sanna Eloranta.
Bibliotekets öppettider enligt överenskommelse.