Mansikkamäen koulu

Mansikkamäki


mansikkamäki.png


Mansikkamäen koulu on lapsilähtöinen ja liikunnallinen koulu, jossa halutaan luoda lapselle turvallinen ympäristö oppia, kasvaa ja elää lapsuutta.

Mansikkamäen koulu on valmistunut vuonna 2014. Koulussamme työskentelee noin 550 oppilasta luokilla 1-6, kaupungin autistiluokilla sekä valmistavassa luokassa.

Mansikkamäen koulussa oppilas on koulumme toiminnan lähtökohta. Kaikkien koulussa tehtävien ratkaisujen tulee olla sellaisia, että niiden tavoitteena on oppilaan paras.

Koulumme on liikunnallinen. Liikuntaluokat ovat osa koulumme kokonaisuutta. Liikkumiseen kannustava toimintakulttuuri on osa koko koulumme toimintaa.

Haluamme, että Mansikkamäen kouluun on kiva tulla. Meistä on tärkeää, että lapsella on luottamus koulumme aikuisiin. Koulussamme on kaikki kiusaaminen kielletty.

Koulumme perustehtävänä on antaa oppilaalle hänen tarvitsemansa tiedot ja taidot jatko-opintoja ja elämää varten. Oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja arvokkuus sekä tasa-arvo ovat keskeisiä arvojamme. Haluamme kohdata jokaisen oppilaan juuri sellaisena kuin han on ja juuri siinä elämäntilanteessa, jossa hän on. Haluamme tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen; pyrkimystä hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Oppilasta ohjataan aktiiviseksi, vastuulliseksi, muut huomioivaksi, työtä tekeväksi ja itseensä luottavaksi oppijaksi.

Mansikkamäen koulussa tavoitellaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä oppimisen iloa ja innostumista.

Yhteystiedot

Rehtoriaula.jpg
Pekka Lipiäinen
puh. 020 615 8471

Apulaisrehtori
Annamari Pakarinen
puh. 020 615 6149

Koulusihteeri
Johanna Andersson
puh. 020 615 5471

Opettajanhuone
020 615 5326

Sähköpostit
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Opettajien sähköpostit
etunimi.sukunimi(at)edukouvola.fi

Postiosoite
Huovihongantie 3
45200 Kouvola