Kaipiaisten koulu

Koulukuraattori vaihtuu loppukevään ajaksi

Kouvolan koulujen kuraattoripalveluissa tulee hieman muutoksia. Tässä yhteydessä Kaipiaisten ja Utin koulujen ensisijaiseksi koulukuraattoriksi vaihtuu maanantaista 22.3.2021 alkaen Leena Jaakkola, 020 615 7032. Tarvittaessa tukenamme voi olla myös varsinainen koulukuraattorimme Anne Arponen.

Tiedote Kaipiaisten ja Utin koulujen oppilaiden huoltajille

Suomessa on panostettu korona-ajan opetukseen ja kasvatukseen. Kunnille on myönnetty valtion tukea määräaikaisten lisätyöntekijöiden palkkaamiseen. Kouvolassakin on saatu koulujen yhteisiä työntekijöitä talven aikana.

Tässä Kaipiaisten ja Utin kouluilla toimivaa uutta henkilökuntaa:

resurssiopettaja Leena-Mari Malm, pääkoulu Valkealan yläkoulu (4 pv/vko)
- toimii kouluilla 1.10.2020 - 6.6.2021 opettamassa ja opetuksen tukena
- Utissa ja Kaipiaisissa tiistaisin klo 8.30 - 12.30 (1 pv/vko, 4 h)
- lokakuu- joulukuu 2020 ollut Utissa
- vuoden 2021 alusta alkaen ollut tiistaisin Kaipiaisissa ainakin talvilomaan saakka

koronatukiohjaaja Eija Moilanen, pääkoulu Jokelan koulu (3 pv/vko)
- toimii kouluilla 7.1. - 6.6.2021 opetustyön tukena
- Kaipiaisissa ja Utissa torstaisin ja perjantaisin klo 8.30 - 13.30 (5 h + 5 h)
- vuoden 2021 alusta alkaen ollut to-pe Kaipiaisissa ja mahdollisesti talviloman jälkeen to-pe Utissa

kasvatustutor Janita Rahikainen, puh. 020 615 7565, Utin ja Kaipiaisten kouluilla 5 pv/vko
- toimii kouluilla 18.1. - 6.6.2021 kokopäiväisesti
- vuoden 2021 alkaessa ma ja ke Kaipiaisissa
- vuoden 2021 alkaessa ti, to ja pe Utissa
- työskentelyä kouluilla yksittäisten oppilaiden ja oppilasryhmien kanssa ja tarvittaessa myös oppilaiden kodeissa
- työhön sisältyy oppilaiden kasvatukseen, opiskeluun ja hyvinvointiin liittyviä asioita
- koulukuraattori Anne Arponen koordinoi kasvatustutorin työtä 

Terveisin,
Matti Järventausta
rehtori

Maskisuositus laajenee

Tänään 14.1.2021 Wilmassa julkistetun tiedotteen mukaan maskien käytön suositus laajenee nyt Kouvolan peruskouluissakin koskemaan 6. - 9. luokkien oppilaita iästä riippumatta. Suositus koskee oppitunteja, mutta ei ulkovälitunteja, liikuntatunteja eikä ruokailua. Koulussamme on jo nyt varauduttu vähintään viikon kulutukseen, joka on noin 50 kertakäyttömaskia / päivä. Varauduimme tulevaan suositukseen jo alkuviikosta ja tilasimme 1250 maskia lisää koulumme oppilaskäyttöä varten.

6.-9. luokkien oppilaat saavat käyttää myös omia kertakäyttömaskeja, kangasmaskeja tai visiiriä. Kyse on siis suosituksesta ja suojien käyttö on näin ollen vapaaehtoista.

Terveisin,
Matti Järventausta
rehtori
Kaipiaisten koulu

Maskit ja roiskeruojat käytössä peruskouluissa

Kouvolassa torstaina 18.11.2020 annettujen ohjeiden mukaisesti myös peruskouluissa henkilökunnalle on annettu suositus käyttää nenä-suu-maskeja tai kasvojen roiske-/pisarasuojia. Näin toimitaan tilanteissa, joissa samassa tilassa on useampia aikuisia samaan aikaan, riittäviä suojaetäisyyksiä aikuisten kesken tai aikuisten ja oppilaiden väleillä ei pysty pitämään. Oppilailta ei edellytetä suojien käyttöä.

Kouvolan koronaohjeet koulujen toimintaan 22.10.2020

Edellytämme jatkossa koulujen sisätiloissa liikkuvilta huoltajilta maskin tai suojavisiirin käyttöä. Jos siis huoltajat hakevat lapset iltapäivätoiminnan sisätiloista asti, tulee huoltajan varustautua maskilla tai visiirillä. Ulkona ei maskia tai visiiriä tarvitse käyttää, jos pystyy pitämään turvavälin 1,5 metriä muihin aikuisiin. Edellytämme maskin tai suojavisiirin käyttöä myös huoltajilta, jotka tulevat koulujen sisätiloihin esimerkiksi palavereihin tai terveystarkastuksiin. Maskin tai visiirin hankinnasta vastaa huoltaja itse. Suojavisiiri käy usein hyvin myös sellaisille henkilöille, jotka eivät esimerkiksi allergian tai astman takia voi käyttää tiiviisti kasvoja vasten olevaa maskia.


Varautumisesta etäopetukseen

Etäopetukseen siirtyminen alakouluissa voi tapahtua pääasiassa seuraavista kahdesta syystä:

1. Yksi tai useampi koulun oppilasryhmistä asetetaan karanteeniin todetun koronavirustartunnan tai -altistuksen myötä. Tämä voi koskettaa mitä tahansa luokkatasoa. 

2. Määrätään alueellisesti kaikki perusopetuksen ryhmät etäopetukseen luokkatasoilla 4.-9. Syynä voi olla alueen yleisen koronavirustilanteen heikkeneminen. 

Peruskouluissa varaudutaan etäopetukseen siirtymiseen vaikka Kymenlaaksossa on edelleen erittäin rauhallista koronan leviämisen suhteen. Viikon mittaisen syysloman aikana tilanne voi kuitenkin kehittyä huonommaksi. Etäopetuksen aloitus voidaan määrätä tapahtuvaksi hyvin nopeasti vaikka yhden vuorokauden aikana. 

Oppilaat varautuvat mahdolliseen etäopetukseen siirtymiseen ottamalla kaikki koulukirjat kotiin mukaan perjantaina 16.10.2020. Näin saamme suurimmalle osalle oppilaista opiskelutarvikkeet valmiiksi koteihin. Tarvittaessa muut voisivat noutaa tarvikkeensa mahdollisen etäopetuksen alkaessa. Varaudumme jopa siihen, että heti syysloman jälkeen osalla alakoulujen oppilaista voisi etäopetus alkaa. Se ei ole juuri nyt todennäköistä, mutta kuitenkin mahdollista.

 

Mukavaa pian alkavaa syyslomaa Kaipiaisten ja Utin koulun oppilaille ja heidän koteihinsa! Toivottavasti kaikki pysyvät terveinä ja näemme taas koululla lähiopetuksen merkeissä heti loman jälkeen!

Ystävällisin terveisin,
Matti Järventausta
rehtori
Kaipiaisten ja Utin koulu

Lomautusjaksot päättyneet 23.9.2020

PALUU (MELKEIN) ARKEEN

Kouvolan opettajien lomautusten jälkeinen aika alkoi eilen ja olemme palaamassa normaaliin kouluarkeen. Koronatilanteesta johtuva etäopetusvarautuminen on koko ajan mielessämme, mutta toistaiseksi etenemme päivä kerrallaan ja olemme iloisia jokaisesta normaalista lähikoulupäivästä. Uusimmat maskisuositukset koskevat lähinnä toisen asteen kouluja, muita julkisia tiloja ja tapahtumia kunkin kaupungin ja maakunnan tilanteesta riippuen. Jatkossa Kouvolan peruskouluissa (isot) kokoukset henkilökunnan kesken pidetään jälleen etäyhteyksin kevään tapaan. Huoltajien tapaamisia kouluilla järjestetään harkinnan mukaan riittävin turvavälein ja nenäsuu-maskien kanssa tai etäyhteyksin.

Olen keskiviikkoisin aamupäivisin töissä Kaipiaisten koululla jälleen ensi viikosta alkaen. 


Matti Järventausta
rehtori
Kaipiaisten ja Utin koulu

Toinen lomautusjakso Kaipiaisten koulussa alkaen 15.9.2020

LOMAUTUSJAKSO

Tiistaina 15.9.2020 alkaa osalla Kouvolan peruskoulujen vakituisista opettajista toinen opetusaikaan osuva 9 päivän lomautusjakso, joka jatkuu keskiviikkoon 23.9.2020 saakka. Tässä jaksossa lomautettuna on myös Kaipiaisten ja Utin koulun rehtori Matti Järventausta.

TOIMINTA LOMAUTUSAIKANA

Lomautusten aikana elämme koulussa poikkeustilassa ja saamme kaikki varautua siihen, että moni normaalin työjärjestyksen mukainen toiminta muuttuu.

Lomautettujen opettajien velvollisuuksiin ei kuulu lomautusajan opetuksen ennakkosuunnittelu tai ohjaaminen. Se, millaista toimintaa lomautusaikana koulussa harjoitetaan, on kiinni koulussa työskentelevien opettajien ja ohjaajan tekemistä tilanteeseen sopivista ratkaisuista. Joissain tapauksissa töissä oleva opettaja opettaa oman normaalin suunnitelmansa mukaan omaa ryhmäänsä ja teettää vastuullaan olevalla muulla oppilasryhmällä tilanteeseen sopivia tehtäviä. Joissain tapauksissa opettajan on muutettava olennaisesti oman opetusryhmänsä suunnitelmaa ja toteutettava vastuullaan olevan yhdistetyn ryhmän kanssa jotain aivan muuta kuin normaalitilanteessa.

Yhdistettyjen ryhmien kanssa toimimista rajoittaa tällä hetkellä myös koronaohjeet. Pyrimme välttämään sitä, että samassa luokkatilassa toimii ahtaasti samaan aikaan eri opetusryhmiin kuuluvia. Yhdistettyjen ryhmien kanssa suosimme mahdollisuuksien mukaan reilusti väljempiä tiloja (esim. liikuntasali), ollaan välillä ulkona tai ohjaaja on toisessa luokassa toisen oppilasryhmän kanssa.

Oppilaiden ja huoltajien tulee katsoa, että lomautusjaksoillakin oppikirjat ja muut opiskeluvälineet kulkevat oppilaiden mukana kouluun työjärjestyksen mukaisesti elleivät opettajat jotain muuta ohjeista. 

Tärkeintä lomautusten poikkeustilanteessakin on se, että kaikkien lasten turvallisuudesta pidetään huolta.

LOMAUTUSJAKSON JÄRJESTELYT JA VASTUUT

Toinen opetusajan lomautusjakso tarkoittaa sitä, että toinen Kaipiaisten koulun vakituisista opettajista, 1.-2. luokan opettaja Minna Vähäuski, on poissa töistä. Hänen ei tarvitse vastata Wilma-viesteihin eikä muihin koulutyöhön liittyviin kyselyihin lomautuksen aikana. Lomautettujen opettajien oppilasryhmistä vastaaminen on jaettu muille opettajille ja ensisijaisesti vakituiselle opettaja Saana Kaskimaalle. Oppilasryhmien kanssa itsenäisesti voi toimia myös koulumme kokenut koulunkäynninohjaaja Mari Kauppila, mutta vastuu opetustuntien aikana on silti ensisijaisesti vakituisella opettajalla ja toissijaisesti tuntiopettajalla.

Koska lomautettuna on myös kahden koulun yhteinen rehtori, hänen tehtäviinsä liittyviä yhteenottoja pyydetään siirtämään lomautusjakson jälkeiseen aikaan. Aivan välttämättömissä ja kiireisissä koulun toimintaa ja opetusta koskevissa kysymyksissä olkaa yhteydessä opettaja Saana Kaskimaahan. Kiireisissä koulukuljetuksia koskevissa asioissa olkaa yhteydessä joko suoraan taksiyrittäjiin tai kuljetusasioita hoitavaan palveluvastaava Piia Kesoseen, piia.kesonen@kouvola.fi

Yhteistyöterveisin,
Matti Järventausta
rehtori
Kaipiaisten ja Utin koulu

Lomautusajan tiedote Kaipiaisten koulun oppilaiden koteihin

LOMAUTUSJAKSOT

Kouvolan kaupungin perusopetuksen opettajat ja osa rehtoreista olivat lomautettuina 5 päivää juuri ennen lukuvuoden alkua 6.8. - 10.8.2020. Tästä lomautuksesta aiheutui se, että lukuvuoden alun henkilökunnan yhteistä suunnitteluaikaa ei kouluissa ollut käytännössä lainkaan. Lukuvuoden jo alettua, on suunniteltu jo seuraavia lomautuksia.

Huomenna tiistaina 25.8.2020 alkaa osalla vakituisista opettajista ensimmäinen opetusaikaan osuva 9 päivän lomautusjakso, joka jatkuu keskiviikkoon 2.9.2020 saakka. Jälkimmäinen vakituisten opettajien opetusajan 9 päivän lomautusjakso alkaa tiistaina 15.9.2020 ja jatkuu keskiviikkoon 23.9.2020 saakka.

TOIMINTA LOMAUTUSAIKANA

Lomautusten aikana elämme koulussa poikkeustilassa ja saamme kaikki varautua siihen, että moni normaalin työjärjestyksen mukainen toiminta muuttuu.

Lomautettujen opettajien velvollisuuksiin ei kuulu lomautusajan opetuksen ennakkosuunnittelu tai ohjaaminen. Se, millaista toimintaa lomautusaikana koulussa harjoitetaan, on kiinni koulussa työskentelevien opettajien ja ohjaajan tekemistä tilanteeseen sopivista ratkaisuista. Joissain tapauksissa töissä oleva opettaja opettaa oman normaalin suunnitelmansa mukaan omaa ryhmäänsä ja teettää vastuullaan olevalla muulla oppilasryhmällä tilanteeseen sopivia tehtäviä. Joissain tapauksissa opettajan on muutettava olennaisesti oman opetusryhmänsä suunnitelmaa ja toteutettava vastuullaan olevan yhdistetyn ryhmän kanssa jotain aivan muuta kuin normaalitilanteessa.

Yhdistettyjen ryhmien kanssa toimimista rajoittaa tällä hetkellä myös koronaohjeet. Pyrimme välttämään sitä, että samassa luokkatilassa toimii ahtaasti samaan aikaan eri opetusryhmiin kuuluvia. Yhdistettyjen ryhmien kanssa suosimme mahdollisuuksien mukaan reilusti väljempiä tiloja (esim. liikuntasali), ollaan mahdollisuuksien mukaan ulkona tai ohjaaja on toisessa luokassa toisen oppilasryhmän kanssa.

Oppilaiden ja huoltajien tulee katsoa, että lomautusjaksoillakin oppikirjat ja muut opiskeluvälineet kulkevat oppilaiden mukana kouluun työjärjestyksen mukaisesti elleivät opettajat jotain muuta ohjeista. 

Tärkein seikka on tässä lomautusten poikkeustilanteessakin se, että kaikkien lasten turvallisuudesta pidetään huolta.

LOMAUTUSJAKSON 25.8. - 2.9.2020 JÄRJESTELYT JA VASTUUT

Ensimmäinen opetusajan lomautusjakso tarkoittaa sitä, että toinen Kaipiaisten koulun vakituisista opettajista, 5.-6. luokan opettaja Saana Kaskimaa, on poissa töistä. Hänen ei tarvitse vastata Wilma-viesteihin eikä muihin koulutyöhön liittyviin kyselyihin lomautuksen aikana. Lomautettujen opettajien oppilasryhmistä vastaaminen on jaettu muille opettajille ja ensisijaisesti vakituiselle opettaja Minna Vähäuskille. Oppilasryhmien kanssa itsenäisesti voi toimia myös koulumme kokenut koulunkäynninohjaaja Mari Kauppila, mutta vastuu opetustuntien aikana on silti ensisijaisesti vakituisella opettajalla ja toissijaisesti tuntiopettajalla. 

Lomautusjaksojenkin aikana keskiviikkoina kahden koulun yhteisen rehtorin pääasiallisena työpisteenä aamupäivästä noin klo 13.00 saakka toimii Kaipiaisten koulu. 

Yhteistyöterveisin,
Matti Järventausta
rehtori
Kaipiaisten ja Utin koulu

Kaipiaisten koulu

Kaipiaisten koulu sijaitsee noin 25 km Kouvolan keskustasta Lappeenrantaan päin rautatien ja valtatie kuuden läheisyydessä.

Kaipiaisten koulussa on kolme perusopetusryhmää. Koulun kanssa samassa pihapiirissä ja osin samoissa tiloissa toimii Kaipiaisten päiväkoti.

Koulun peruskorjatut ja uudistetut tilat valmistuivat syksyllä 2012.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko17

26 April 2021 Thursday
27 April 2021 Thursday
28 April 2021 Thursday
29 April 2021 Thursday
30 April 2021 Thursday
1 May 2021 Thursday
2 May 2021 Thursday

Viikko18

3 May 2021 Thursday
4 May 2021 Thursday
5 May 2021 Thursday
6 May 2021 Thursday
7 May 2021 Thursday
8 May 2021 Thursday
9 May 2021 Thursday

Viikko19

10 May 2021 Thursday
11 May 2021 Thursday
12 May 2021 Thursday
13 May 2021 Thursday
14 May 2021 Thursday
15 May 2021 Thursday
16 May 2021 Thursday

Viikko20

17 May 2021 Thursday
18 May 2021 Thursday
19 May 2021 Thursday
20 May 2021 Thursday
21 May 2021 Thursday
22 May 2021 Thursday
23 May 2021 Thursday

Viikko21

24 May 2021 Thursday
25 May 2021 Thursday
26 May 2021 Thursday
27 May 2021 Thursday
28 May 2021 Thursday
29 May 2021 Thursday
30 May 2021 Thursday

Viikko22

31 May 2021 Thursday
1 June 2021 Thursday
2 June 2021 Thursday
3 June 2021 Thursday
4 June 2021 Thursday
5 June 2021 Thursday
6 June 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä