Oppilaskunta

Kokousten pöytäkirjat

Kokous 23.1.2020

Oppilaskunnankokous 23.1. 

19 jäsentä, sihteeri Inka Raitio 

Kokouksessa kehiteltiin ideoita ystävänpäiväksi. 

Ystävänpäiväideoita: 

-halikamera: Venla ja Amanda 

-sydänlappu 

-korttilaatikko 

-kioski: 

-mokkapalat 

-pikkupizzat? 

Leipojat: 

Veeti, Daniel, Amanda, Elvi, Aida, Elina, Venla 

 

Kokous 14.11.

Paikalla 14 jäsentä.

Suunnittelimme itsenäisyyspäivän aamunavausta. Hyvien ehdotusten pohjalta päätettiin, että aamunavaus koostuu keskusradiosta kuulutettavasta osasta ja luokissa pelattavasta kahootista. Työnjakoa ja suunnittelua jatketaan seuraavan viikon välituntikokouksessa.

Oppilaskunnan kokous 10.10.

Paikalla 20 jäsentä. Jäsenistöön on tullut yksi lisäys viime kokouksen jälkeen, jolloin oppilaskunnan edustajajäseniä on jatkossa 25.

-Keskusteltiin pyhäpäivän tienoilla järjestettävästä Halloween-teemapäivästä. Tiedossa ainakin QR-koodisuunnistusta ja mahdollisuus pukeutua naamiaisasuun.
- Äänestettiin, ettei oppilaskunnalla ole tänä vuonna yhteistä teemaa pukeutumisen suhteen - jokainen saa pukeutua haluamallaan tavalla.
- Ehdotettiin karkki vai kepponen -välituntia yläkoululaisille.
- Ensi kokouksessa 17.10. tehdään mainokset päivästä sekä ylä- että alakouluun ja sovitaan työnjaosta päivän aikana.

3.10.

3.10. OPPILASKUNNAN KOKOUS 

Paikalla 20, Amanda Myller toimi sihteerinä

Roope Kovanen kertoi mitä nuorisovaltuuston järjestämässä kokouksessa käytiin läpi. Siellä puhuttiin koulukiusaamisesta ja oppilaskunnan toiminnasta. Esim. Miten koulukiusaamista voitaisiin ehkäistä. 

Kokouksessa käytiin myös läpi oppilaskunnan nuorien toiveita. Oppilaat toivoivat, että oppilaskunnalla olisi enemmän tiedossa käytettävät rahat.  

Kiusaamista vastaan kokouksessa mietittiin erilaisia tempauksia, kuten positiivisuus viikko.

Oppilaskunnankokouksessa mietittiin mitä uusia juttuja kouluun voitaisiin saada. Esim. Uusia tuolia ja kahvikoneeseen lisämakuja.  

Oppilaskunta voisi järjestää teemaviikon tai pitää aamunavauksen.  

Mietittiin, miten ulos voitaisiin saada penkkejä. Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon, esim. varastaminen.  

Ehdotettiin toista tepastelupäivää viikkoon. Vastaavasti kuitenkin voisi lisätä jonkun muun aktiivisuus jutun, sillä enemmistön mukaan ei haluta toista tepastelua. 

Valitaan yksi henkilö ruokaraatiin, mutta ehdokkaita oli paljon, joten se täytyy arpoa. Arvonta suoritetaan myöhemmin. 

23.9.2019

Ensimmäisessä kokouksessa paikalla oli 19 jäsentä. Lukuvuonna 2019-2020 oppilaskunnan edustajajäseniä (varsinaiset + varajäsenet) on yhteensä 24. Kaikki osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kokouksiin eli myös varajäsenet, vaikka varsinainen jäsen olisi paikalla.

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Peltonen ja varapuheenjohtajaksi Roope Kovanen. Sovittiin, että he voivat halutessaan toimia puheenjohtajan tehtävässä vuorotellen.

Sihteereiksi valittiin Amanda Myller ja Inka Raitio. He laativat jatkossa lyhyen kokousmuistion, jonka Eveliina tallentaa peda.netiin oppilaskunnan sivulle.

Kokouksessa käytiin läpi yhteiset kokouskäytännöt:

  • Kokousaika ilmoitetaan edustajille wilma-viestitse noin viikkoa etukäteen. Ilmoitus seuraavasta kokouksesta löytyy samoihin aikoihin oppilaskunnan ilmoitustaululta.
  • Jos kokous pidetään oppitunnin aikana, edustajan vastuulla on etukäteen kysyä oppitunnin pitävältä opettajalta lupa osallistua kokoukseen. Oppilas huolehtii, että tuntitehtävät tulevat hoidetuiksi. Jos oppitunnilla on koe tai muutoin ehdotonta läsnäoloa vaativa tilanne, oppilas osallistuu tunnille.
  • Mahdollisuuksien mukaan pidetään kokouksia torstain pitkällä välitunnilla klo 9.35-10, koska kyseinen välitunti sopii kaikkien osallistujien lukujärjestykseen. Aika on useimmiten riittävä eikä tällöin tarvitse olla pois oppitunneilta.

Lisäksi: tiistaina 1.10. on Kouvolan nuorisovaltuuston kokous oppilaskunnan asioihin liittyen Nuorten Paikassa. Oppilaskuntaa edustaa Roope Kovanen, joka tuo kokousterveiset muulle hallitukselle seuraavalla kokouskerralla.

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa valitaan jäsen ruokaraatiin.