Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö Eskolanmäen yläkoululla


Hei!
Olen Iika (Iiris Karjalainen), Nuoriso-ohjaaja ja työskentelen Eskolanmäen yläkoululla
koulunuorisotyöntekijänä kahtena päivänä viikossa (ma ja ke). Koulunuorisotyöntekijä on Kouvolan kaupungin nuorisopalveluiden Nuoriso-ohjaaja, joka on osan työajastaan koululla ja osan nuorisotalolla. Minä työskentelen Eskolanmäen koululla ja Haanojan Haalin nuorisotiloissa.

Alueellisena toimijana kohtaan samoja nuoria eri ympäristössä, eli kouluaikana ja vapaa-ajalla. Olen koululla yksi lisä aikuinen koulun arjessa ja minulla on aikaa oppilaille välituntien ja myös tuntien aikana.

Koulunuorisotyöntekijän tavoitteena on vahvistaa nuorta ryhmän ja yhteisön jäsenenä sekä edistää yhteisön jäsenten vuorovaikutusta ja osallisuutta. Näihin käytettyjä menetelmiä ovat mm. ryhmäytykset ja jatkoryhmäytykset, jotka kuuluvat vahvasti koulunuorisotyön osaamiseen. Tavoitteena on myös tukea nuoren kasvua ja hyvinvointia aktiiviseksi kansalaiseksi ja toimijaksi.

Pidän 7-luokkalaisille päihdekasvatusoppitunteja ja osallistun yhdessä Kohdennetun nuorisotyön työntekijöiden kanssa, 8-luokkalaisten seksuaalikasvatusoppituntien pitämiseen. Tukioppilastoiminnassa olen ohjaajaopettajien kanssa yhteistyössä mukana ohjaamassa tukioppilaita. Olen kuuntelija, keskustelija, innostaja,....