Hitech-erikoislinja

Luonnontieteen ja käytännön yhdistämistä, selitysten löytämistä ympärillämme
tapahtuville asioille, harrastuneisuuden tukemista, mahdollistamista ja innostamista
teknologian opiskeluun; sitä on hitech.

Työelämän taitoja ja uuden opetussuunnitelman
mukaisesti ovia maailmaan avaava hitech on monipuolista opiskelua luonnontieteiden
(matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) ja englannin kielen parissa.

Hitech-linja on sinulle, joka olet innostunut ja motivoitunut oppilas, perustaitosi ovat
hyvät ja haluat syventää tietojasi ja taitojasi käytännönläheisen tieteellisen työskentelyn
parissa.

Hitech-luokilla on yläkoulun aikana matematiikka, englantia ja luonnontieteitä enemmän
kuin muilla luokilla seuraavasti: matematiikkaa 2,2, englantia 2, biologiaa 1 sekä fysiikkaa
ja kemiaa yhteensä 0,8 vuosiviikkotuntia.


Matematiikassa laajennetaan ja syvennetään mekaanisia laskuvalmiuksia ja
ongelmanratkaisukykyä monipuolisin opetusmenetelmin. Tutuiksi tulevat myös
ohjelmoinnin perusteet.

Englannin tunneilla keskitytään luonnontieteellisen sanaston ja tekstien lisäksi omaan
kielen tuottamiseen osittain omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Hitech-englannin
tunneilla käytetään monipuolisesti erilaisia sähköisiä oppimisalustoja
Office365:stä Kahootiin ja Quizletiin. Oppilaat luovat omia opetuskokonaisuuksia, suullisia
esityksiä ja julisteita ja harjoitellaanpa debatointiakin. Hitech-englannin sisällöt
mukailevat muiden hitech-aineiden sisältöjä.

Biologiassa tehdään näytteenhaku- ja havainnointiretkiä lähiluontoon sekä tutustutaan
alan tutkimusvälineisiin ja -menetelmiin. Tunneilla tutustutaan luontoon käytännön
esimerkkien kautta ja tutkitaan lähiympäristön tilaa.

Fysiikka ja kemia johdattelevat arjen ilmiöistä kohti työelämää ja teknologisia sovelluksia.
Tuntiprojekteissa kehitetään tutkimustaitoja työskennellen sekä yksin että ryhmissä.


Mikäli oppilaita on enemmän kuin määritelty oppilasmäärä, järjestetään valintakoe
ti 19.1.2021 klo 8-10.

Tervetuloa tutustumaan Eskolanmäen koulun erikoisluokkiin 7.1.2021 alkaen
virtuaalisesti koulumme Pedanet-sivuille!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä