Carea-koulu

Carea-koulu


Opetus

Carea-koulussa opiskellaan toiminta-alueittain, yksilöllisesti ja pienryhmissä. Opinnot etenevät henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Oppilaiden ryhmiin sijoittamisen pääperiaatteena on pyrkiä mahdollisimman toimivaan ja oppimista edistävään ryhmäjakoon. Ryhmässä voi olla enintään kuusi oppilasta ja jokaista oppilasta kohden on yksi aikuinen: erityisluokanopettaja ja kouluohjaajia. 

Oppilaamme ovat pääasiassa Kouvolalaisia, mutta myös muualta Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueelta. Opetusta järjestetään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille esi- ja 1-9 luokka-asteille sekä perusopetuksen lisäopetusta.  

Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehittymismahdollisuutensa. Opetuksessa korostuu joustavuus, toiminnallisuus sekä aikuisen vahva tuki. 

Arvoinamme ovat elämän ja jokaisen ihmisen ainutkertaisuuden sekä erilaisuuden kunnioittaminen.

 Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen sisältöalueet ovat:

  • motoriset taidot
  • tiedolliset taidot
  • kieli- ja kommunikaatio
  • sosiaaliset taidot
  • päivittäisten toimintojen taidot

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Oppilaille järjestetään perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun tiloissa, kouluohjaajien toimesta. Iltapäivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät lähtökohdat. Toiminnat tukevat opetusta, mutta mahdollistavat oppilaille myös levon ja virkistyksen.

Loma-aikojen päivähoito
Loma-aikojen päivähoitoa järjestetään koulun tiloissa koulun oppilaille tarpeen mukaan vammaispalvelupäätöksellä.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 31

1 August 2022 Thursday
2 August 2022 Thursday
3 August 2022 Thursday
4 August 2022 Thursday
5 August 2022 Thursday
6 August 2022 Thursday
7 August 2022 Thursday

Viikko 32

8 August 2022 Thursday
9 August 2022 Thursday
10 August 2022 Thursday
11 August 2022 Thursday
12 August 2022 Thursday
13 August 2022 Thursday
14 August 2022 Thursday

Viikko 33

15 August 2022 Thursday
16 August 2022 Thursday
17 August 2022 Thursday
18 August 2022 Thursday
19 August 2022 Thursday
20 August 2022 Thursday
21 August 2022 Thursday

Viikko 34

22 August 2022 Thursday
23 August 2022 Thursday
24 August 2022 Thursday
25 August 2022 Thursday
26 August 2022 Thursday
27 August 2022 Thursday
28 August 2022 Thursday

Viikko 35

29 August 2022 Thursday
30 August 2022 Thursday
31 August 2022 Thursday
1 September 2022 Thursday
2 September 2022 Thursday
3 September 2022 Thursday
4 September 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä