Koulutuksia opettajille

VESO-tarjotin lv. 2021-2022

Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lukuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten koulupäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja suunnittelutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa. Kyseisistä päivistä yksi voidaan pitää erityisestä syystä työnantajan katsoessa sen tarkoituksenmukaiseksi kahtena yhteensä vähintään kuusi tuntia kestävänä tilaisuutena. (OVTES, osio B, § 14, 1 mom.)

Yksi näistä päivistä järjestetään kaikille opettajille suunnatun veso-tarjottimen kautta. Alla tulevan lukuvuoden veso-tarjottimelle sisältyvät koulutukset, joista jokaisen opettajan on valittava yksi.

1) Vuoden 2021 aikana toteutuvat koulutukset:

Lapsen ja nuoren mielenterveyden sekä tunnetaitojen tukeminen

Aika: 9.10.2021 klo. 8.30-15.00

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena (Teams)

Pääpuhujana lastenpsykiatrian asiantuntija Riikka Riihonen

https://riikkariihonen.com/

Päivän teemoina ovat lapsen ja nuoren mielenterveyden sekä tunnetaitojen tukeminen. Päivä koostuu yhteisestä osuudesta ja kahdesta työpajasta, jotka sisältävät muun muassa case-työskentelyä. Työpaja 1 käsittelee teemoja esiopetusikäisten-alakoulun neljällä ensimmäisellä vuosiluokilla opiskelevien lasten näkökulmasta ja Työpaja 2 viidennestä luokka-asteesta eteenpäin. Koulutukseen ja työpajoihin ilmoittaudutaan etukäteen. Voit valita työpajan oman kiinnostuksen kohteesi mukaisesti.

Innovaatiocamp

Aika: 27.11.2021 klo. 8.30-15.00,  Utinkatu 85, 45200 Kouvola

Päivän teemana on yrittäjyyskasvatus toiminnallisin keinoin.

Kaikki tarvitsevat yrittäjämäistä osaamista, vaikka kaikista ei yrittäjiä tulisikaan. Yrittäjyyskasvatusta voidaan järjestää kaikilla koulutusasteilla ja kaikenikäisille – varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset.

Ilmoittautuminen päättynyt.


2) Vuoden 2022 aikana toteutuvat koulutukset:


Hyvinvointia edistävä koulu

Aika: lauantai, tammikuu 2022, kesto 6h

Päivän teemana on, kuinka toimintaympäristö, toimintakulttuuri ja yhteisöllisyys edistävät lapsen ja nuoren sekä henkilöstön hyvinvointia.  


Kokonaisvaltaisella pedagogiikalla kohti myönteistä kouluilmapiiriä

Aika: lauantai, helmikuu 2022, kesto 6h

Tietoisesti suunnitellut oppimisen olosuhteet ja ymmärrys oppimisympäristön merkityksestä lasten oppimiselle. Suunnittelussa painottuvat kokemukset ja kokemisen mahdollisuudet. Päivän teemana on, miten tuetaan samanaikaisesti motorististen, kognitiivisten, sosiaalisten ja terveen minäkuvan kehittymistä koulun arjessa.


3) Koulujen omiin veso-päiviin käytettävissä olevat verkkokoulutukset ja tallenteet:


ARVIOINTIAVAIMIA – Tukea perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistukseen

Arviointiavaimia -verkkokurssi avaa 1.8.2020 voimaan tullutta päivitettyä arviointilukua, perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistusta ja tukee opetushenkilöstön arviointiosaamisen sekä kuntien ja koulujen arviointikulttuurin kehittymistä.

Käytettävissä verkkomateriaalina 31.12.2021 asti.

Ilmoittautumiset kerätään kouluittain lomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen jaana.sundberg@edita.fi


Työhyvinvoinnin työkalupakki (
tallenne)

Koulutuksen kesto on noin 2 tuntia ja se on kolmessa osassa. Kouluttajana koulupsykologi Julius Väliaho. Koulutuksessa keskitytään työntekijän hyvinvointitaitoihin. Hyvinvoiva työntekijä on myös lasten ja nuorten etu. Koulutuksen aikana käydään läpi mitä on hyvinvointi, mistä se koostuu, mikä sitä voi heikentää ja ennen kaikkea mitkä tekijät sitä ylläpitävät. Koulutuksessa myös harjoitellaan yksin ja yhdessä erilaisia tekniikoita ja taitoja, jotka soveltuvat omaan käyttöön tai työpaikalla jaettaviksi. Näin ollen koulutus tulee katsoa yhdessä työkavereiden kanssa.

Työhyvinvoinnin työkalupakki osa 1

https://youtu.be/9iTVjYyeBoc

Työhyvinvoinnin työkalupakki osa 2

https://youtu.be/ivmvz3ftogM

Työhyvinvoinnin työkalupakki osa 3

https://youtu.be/qbLdvoXoprwPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä