Ohjeita opinto-ohjaajille

Iltalukion verkko-opintojen käytänteet/ohjaukseen ohjeistusta opoille 

Ilmoittautumisen aikataulut: 

Jos opiskelija aikoo suorittaa verkko-opintoja Iltalukiossa, on opintojaksolle ilmoittautuminen tehtävä viimeistään jakson vaihtumista edeltävällä viikolla. Ilmoittautuminen tarkoittaa opintojakson valitsemista Iltalukion Wilman verkko-opintotarjottimelta. Opintojaksojen opettajat on merkattu verkko-opintotarjottimen pdf-versioon, jonka löydät osoitteesta: https://peda.net/kouvola/kl/verkko-opetus/v

Aikaa on myös varattava opiskelijaksi ilmoittautumiseen, jos ei ole aiemmin suorittanut Iltalukion opintoja. Opiskelijan on ilmoittauduttava aineopiskelijaksi (https://kouvola.inschool.fi/browsecourses) Iltalukioon ja pyydettävä Paula Rasimukselta (paula.rasimus@kouvola.fi) Wilma-tunnusta, jotta pääsee tekemään valintoja ja näkyy opettajan ryhmässä. Opiskelijan on tiedostettava, että iltalukiolla on eri Wilma ja tunnukset kuin päivälukiolla. Myös Iltalukion jaksojen aikataulut poikkeavat päivälukion jaksojen aikatauluista. 

Opiskelijan tulee perehtyä verkko-opintojen pelisääntöihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) ennen ilmoittautumista.

Opiskelijan tulee myös seurata Iltalukion Wilmaa periodin aikana. Kun arvioinnit ovat valmiit, Iltalukion lukiosihteeri toimittaa arvosanat opiskelijan omalle koululle.

Verkko-opintojen aikataulut: 

Verkko-opintojakso pitää pääsääntöisesti suorittaa alusta loppuun yhden periodin aikana. Poikkeuksena 2 op laajemmat opintojaksot, joiden suorittaminen voi kestää useamman periodin ajan. Opintojakson kestosta voi kysyä tarkemmin suoraan opettajilta. Lukuvuoden aikana on oikeus osallistua yhden kerran samalle verkko-opintojaksolle. 

Verkko-opinnoissa noudatetaan opettajan antamaa aikataulua, eikä opintoja voi suorittaa siten, että kaikki tehtävät palautetaan aivan jakson lopussa tai vasta seuraavan jakson alkaessa. Opintojakso aloitetaan, kun periodi alkaa ja opettaja on antanut opiskelijalle ohjeet suorittamiseen. Suorittaminen voi edellyttää esimerkiksi aloitustehtävän palauttamista tiettyyn päivään mennessä. Sekä opettajan työmäärän kohtuullinen jakautuminen että opiskelijan taitojen todellinen kehittyminen edellyttävät, että palautteita annetaan ja tutkitaan tehtävien välissä. Opiskelijan on hyvä tiedostaa se, etteivät verkko-opinnot ole täysin aikatauluista vapaata. 

Oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin:

Iltalukiossa yksittäisiä opintojaksoja käyvät päivälukiolaiset voivat vielä tällä hetkellä olla joko maksuttoman 2. asteen ulkopuolella tai sen piirissä. Lisäksi ulkopaikkakuntalaiset maksuttomuuden piiriin kuuluvat joutuvat maksamaan aineopiskelijamaksun. Maksuttomuus koskee vain omalla paikkakunnalla suoritettavaa toisen asteen tutkintoa.

Opiskelija käyttää iltalukion opinnoissa päivälukiosta saamiansa opiskeluvälineitä. Jos päivälukiolaisen omasta koulustaan saama materiaali poikkeaa iltalukion materiaalista tai sitä ei ole saatu (esim. ET), iltalukio tilaa materiaalit ja laskuttaa opiskelijan pääkoulua. Opiskelija on itse vastuussa materiaalitarpeensa ilmaisemisesta opettajalle.

Digimateriaalit säilyvät siirtyjällä, mutta printin osalta voi olla niin, että päivälukiolaiselta on kerätty tämä pois omalla koululla. Jos näin on, printtimateriaali tilataan iltalukiolta ja jaetaan opiskelijalle sen saavuttua.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä