Ohjeita opinto-ohjaajille

Iltalukion verkko-opintojen käytänteet/ohjaukseen ohjeistusta opoille 

Ilmoittautumisen aikataulut: 

Jos opiskelija aikoo suorittaa verkko-opintoja Iltalukiossa, on opintojaksolle tai kurssille ilmoittautuminen tehtävä viimeistään jakson vaihtumista edeltävällä viikolla. Ilmoittautuminen tarkoittaa opintojakson tai kurssin valitsemista Iltalukion Wilman verkko-opintotarjottimelta JA Wilma-viestin lähettämistä ko. opintojakson tai kurssin opettajalle. Verkko-opintotarjottimesta löytyy opettajan lyhenne ja lyhenteiden selitykset löytyvät täältä.

Aikaa on myös varattava opiskelijaksi ilmoittautumiseen, jos ei ole aiemmin suorittanut Iltalukion opintoja. Opiskelijan on ilmoittauduttava aineopiskelijaksi Iltalukioon ja pyydettävä Paula Rasimukselta (paula.rasimus@kouvola.fi) Wilma-tunnusta, jotta pääsee tekemään valintoja ja näkyy opintojaksoilla tai kursseilla. Opiskelijan on tiedostettava, että iltalukiolla on eri Wilma ja tunnukset kuin päivälukiolla. Myös Iltalukion jaksojen aikataulut poikkeavat päivälukion jaksojen aikatauluista. 

Opiskelijan tulee perehtyä verkko-opintojen pelisääntöihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) ennen ilmoittautumista.

Opiskelijan tulee myös seurata Iltalukion Wilmaa kurssin/jakson aikana. Kun arvioinnit ovat valmiit, Iltalukion lukiosihteeri toimittaa arvosanat opiskelijan omalle koululle.

Verkko-opintojen aikataulut: 

Verkko-opintojakso tai kurssi pitää pääsääntöisesti suorittaa alusta loppuun yhden jakson aikana. Poikkeuksena 2 op laajemmat opintojaksot, joiden suorittaminen voi kestää useamman jakson ajan. Opintojakson kestosta voi kysyä suoraan opettajilta. Lukuvuoden aikana on oikeus osallistua yhden kerran samalle verkkokurssille tai opintojaksolle. 

Verkko-opinnoissa noudatetaan opettajan antamaa aikataulua, eikä opintoja voi suorittaa siten, että kaikki tehtävät palautetaan aivan jakson lopussa tai vasta seuraavan jakson alkaessa. Opintojakso tai kurssi aloitetaan, kun jakso alkaa ja opettaja on antanut opiskelijalle ohjeet suorittamiseen. Suorittaminen voi edellyttää esimerkiksi aloitustehtävän palauttamista tiettyyn päivään mennessä. Sekä opettajan työmäärän kohtuullinen jakautuminen että opiskelijan taitojen todellinen kehittyminen edellyttävät, että palautteita annetaan ja tutkitaan tehtävien välissä. Opiskelijan on hyvä tiedostaa se, etteivät verkko-opinnot ole täysin aikatauluista vapaata. 

Oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin:

Iltalukiossa yksittäisiä kursseja/opintojaksoja käyvät päivälukiolaiset voivat vielä tällä hetkellä olla joko maksuttoman 2. asteen ulkopuolella tai sen piirissä.

Jos opiskelija on maksuttomuuden piirissä, ilmoita opiskelijan nimi Iltalukion opinto-ohjaajalle. Opiskelija käyttää iltalukion opinnoissa päivälukiosta saamiansa opiskeluvälineitä. Jos päivälukiolaisen omasta koulustaan saama materiaali poikkeaa iltalukion materiaalista tai sitä ei ole saatu (esim. ET), iltalukio tilaa ja kustantaa materiaalit. Opiskelija on itse vastuussa materiaalitarpeensa ilmaisemisesta opettajalle.

Digimateriaalit säilyvät siirtyjällä, mutta printin osalta voi olla niin, että päivälukiolaiselta on kerätty tämä pois omalla koululla. Jos näin on, printtimateriaali tilataan iltalukiolta ja jaetaan opiskelijalle sen saavuttua.

Maksuttomuuden ulkopuolella olevista ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä