5-6 Historia (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T2 Historian tietolähteiden tunnistaminen

johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia historian lähteitä ja osaan nimetä niistä muutamia.
17 % Oppilas osaa nimetä alkuperäislähteitä.
17 % Oppilas kertoo, miten alkuperäislähde eroaa muista historian tietolähteistä (esim. tietokirjasta).
17 % Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.
17 % Oppilas löytää tietolähteitä, joista saa tarvitsemaansa historiatietoa asettamiinsa kysymyksiin.
17 % Oppilas arvioi löytämänsä lähteen luotettavuutta.

T3, T10 Historiatiedon tulkinnallisuus

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden, T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas selittää, mitä eroa on faktalla ja siitä tehtävällä tulkinnalla.
17 % Oppilas tietää, että historiatieto perustuu lähteistä tehtäviin tulkintoihin
17 % Oppilas tietää, että uudet lähteet tai tarkastelutavat voivat muuttaa tulkintoja.
17 % Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan
17 % Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.
17 % Oppilas erottelee syitä, jotka ovat vaikuttaneet tulkinnan syntyyn ja vaikuttavat historiatiedon luotettavuuteen.

T4 Kronologian ymmärrys

auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että historiaa jaetaan aikakausiin.
17 % Oppilas nimeää keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot
17 % Oppilas antaa esimerkkejä jollekin aikakaudelle tyypillisistä piirteistä
17 % Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.
17 % Oppilas osaa sijoittaa opiskeltavat asiat aikajärjestykseen.
17 % Oppilas erittelee syitä aikakausien murroskohdille ja kuvaa, miksi aletaan puhua uudesta aikakaudesta.

T5 Historiallinen empatia

ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas pyrkii eläytymään menneen ajan ihmisen elämään.
17 % Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen elämään.
17 % Oppilas osaa selittää, mitä motiivi tarkoittaa.
17 % Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tämän toiminnan motiiveja.
17 % Oppilas arvioi eri ihmisten toiminnan motiiveja menneisyydessä.
17 % Oppilas valmistaa tuotoksen, jossa hän osoittaa tietämystä valitusta ajanjaksosta ja eläytymistä aikana eläneen ihmisen asemaan.

T6, T9 Syy- ja seuraussuhteet

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille, T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkkejä syistä tapahtumille lähiyhteisönsä menneisyydessä.
17 % Oppilas tunnistaa kuvauksista tapahtuneen syyt ja seuraukset.
17 % Oppilas tunnistaa historian ilmiöistä syitä ja seurauksia.
17 % Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.
17 % Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.
17 % Oppilas erittelee syiden ja seurausten merkittävyyttä jossakin historian tapahtumassa tai ilmiössä

T7, T8 Muutoksen hahmottaminen ja jatkuvuuden tunnistaminen

auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas antaa esimerkkejä muutoksista jossain arkipäiväisessä asiassa nykyajan ja menneisyyden välillä.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä siitä, miten sama tarve on ratkaistu eri aikoina
17 % Oppilas kuvailee tapahtunutta muutosta ja sen vaikutuksia jollekin ihmiselle tai ryhmälle.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.
17 % Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.
17 % Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.

T11 Ihmisen toiminnan selittäminen

ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa syitä ihmisen toiminnalle historiallisessa tilanteessa.
17 % Oppilas antaa esimerkkejä ihmisen toiminnan syistä historiallisissa tilanteissa.
17 % Oppilas esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen yhden toimijan kannalta
17 % Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta
17 % Oppilas selittää, millaisia syitä on vaikuttanut ihmisen toimintaan tietyssä tilanteessa.
17 % Oppilas valmistaa tuotoksen, jossa hän osoittaa ymmärtävänsä, miten yhteiskunnallinen asema on vaikuttanut ihmisen toimintaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä