Alakoulu

Peda.net alakoulun kotisivuna, luokan oppimisympäristönä sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön kanavana

Tässä koulutuksessa tutustutaan Peda.netin käyttöön koulun kotisivuna ja/tai luokan oppimisympäristönä sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön kanavana. Koulutuksessa käydään muun muassa läpi koulun kotisivun/luokan oppimisympäristön rakentamista sekä hyödyllisiä työkaluja, joilla luodaan paitsi julkaisuja myös lisätään yhteisöllisyyttä luokan oppimisympäristöön. 

 • Koulutuksen sisältö: Peda.netin peruskäyttö alakoulussa
 • Kohderyhmä: Alakoulun henkilökunta
 • Koulutuksen taso: Alkeis- ja perustaso
 • Esitietovaatimukset: Ei esitietovaatimuksia
 • Kesto: 3 tuntia + mahdollisuus puolen tunnin mittaiseen etäyhteyteen myöhemmin koulutuksen jälkeen
 • Hinta: lähikoulutus 360€ + matkat + alv. tai etäkoulutus 360€ + alv. / koulutusryhmä (5-20 oppijaa)

Peda.net alakoulussa portfolion työkaluna

Tässä koulutuksessa tutustutaan Peda.netin käyttöön oppilaan oman portfolion työkaluna. Koulutuksessa käydään läpi, kuinka oppilas voi rakentaa OmaTilaan omaa portfoliotaan, joka säilyy läpi elämän. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan muun muassa portfolion jakamista opettajalle ja hyödyllisten työkalujen, kuten blogin ja äänentallennus-työkalun, käyttämistä.

 • Koulutuksen sisältö: Peda.net portfolion työkaluna alakoulussa
 • Kohderyhmä: Alakoulun henkilökunta
 • Koulutuksen taso: Osaamista syventävä taso
 • Esitietovaatimukset: Peda.netin perustaidot 
 • Kesto: 1,5 tuntia + mahdollisuus puolen tunnin mittaiseen etäyhteyteen myöhemmin koulutuksen jälkeen
 • Hinta: lähikoulutus 180€ + matkat + alv. tai etäkoulutus 180€ + alv. / koulutusryhmä (5-20 oppijaa)

Peda.net alakoulussa arvioinnin työkaluna

Koulutuksessa saat vinkkejä siihen, miten Peda.netiä voidaan hyödyntää alakoulussa arvioinnin apuna. Koulutuksessa tutustutaan muun muassa Peda.netin erilaisiin arvioinnin työkaluihin, kuten oppimisen seurantaan sekä kriteeriperustaisiin arviointipohjiin, itsearvioinnin mahdollisuuksiin sekä tehtävien arvioimiseen Peda.netin työvälineillä. 

 • Koulutuksen sisältö: Peda.netin käyttö alakoulussa arvioinnin työvälineenä
 • Kohderyhmä: Alakoulun henkilökunta
 • Koulutuksen taso: Osaamista syventävä taso
 • Esitietovaatimukset: Peda.netin perustaidot
 • Kesto: 1,5 h + mahdollisuus puolen tunnin mittaiseen etäyhteyteen myöhemmin koulutuksen jälkeen
 • Hinta: lähikoulutus 180€ + matkat + alv. tai etäkoulutus 180€ + alv. / koulutusryhmä (5-20 oppijaa)

Alakoulun matematiikkaa maksutta!

Tässä koulutuksessa otetaan käyttöön Peda.netin kaikille jäsenkunnille maksuttomat eMatematiikan sähköiset oppikirjat luokka-asteille 3-6. Koulutus sopii myös, jos kirjat ovat jo käytössäsi ja haluat saada lisää vinkkejä kirjojen käyttämiseen tai vastauksia kysymyksiin.

Kirjoihin v
oit tutustua täällä.

 • Koulutuksen sisältö: eMatematiikan kirjojen käyttö
 • Kohderyhmä: Alakoulun opettajat, jotka käyttävät/haluavat ottaa käyttöön Peda.netin maksuttomat eMatematiikan oppikirjat
 • Koulutuksen taso: Alkeis- ja perustaso
 • Esitietovaatimukset: Ei esitietovaatimuksia
 • Kesto: 45 minuuttia
 • Hinta: Ilmainen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä