7-9 Liikunta (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Yrittäminen

kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

Osuus Kriteeri
17 % Osallistun joidenkin liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Osallistun useiden liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Osallistun kaikkien liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.
17 % Harjoittelen tavoitteellisesti uusia liikuntataitoja eri liikuntamuodoissa.
17 % Harjoittelen tavoitteellisesti uusia liikuntataitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa.

T2, T3, T4 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely)

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa, T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

Osuus Kriteeri
17 % Osallistun eri liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Käytän perustaitoja eri liikuntamuodoissa.
17 % Käytän ja yhdistän perustaitoja eri liikuntamuodoissa.
17 % Käytän, yhdistän ja sovellan perusliikuntataitoja eri liikuntamuodoissa.
17 % Osaan erityistaitoja joissain liikuntamuodoissa.
17 % Osaan erityistaitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa.

T5 Kuntoharjoittelu (nopeus, kestävyys, voima, liikkuvuus)

kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen arvioimaan ja kehittämään kuntoani, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen arvioimaan ja kehittämään kuntoani, tarvitsen tukea.
17 % Harjoittelen arvioimaan ja kehittämään kuntoani.
17 % Arvioin fyysisiä ominaisuuksiani ja sen pohjalta harjoitan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
17 % Harjoitan tavoitteellisesti voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
17 % Harjoitan monipuolisesti ja tavoitteellisesti voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

T6 Uima- ja vesipelastustaidot

vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä

Osuus Kriteeri
17 % Osallistun uinti-harjoitteluun.
17 % Uin 25m yhtä uimatapaa käyttäen.
17 % Uin 50m kahta uimatapaa käyttäen ja sukellan 5m sekä pelastaudun vedestä.
17 % Hyppään syvään veteen ja uin 200m joista 50m selällään sekä osaan pelastaa vedestä.
17 % Uin sujuvasti yhdellä uintitekniikalla.
17 % Uin sujuvasti vähintään kahdella uintitekniikalla.

T7, T10 Työskentelytaidot

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan, T10kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

Osuus Kriteeri
17 % Tarvitsen paljon tukea harjoitellessani asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Tarvitsen tukea harjoitellessani asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Harjoittelen asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Työskentelen asiallisesti ja turvallisesti.
17 % Työskentelen asiallisesti ja turvallisesti myös itsenäisessä työskentelyssä.
17 % Työskentelen asiallisesti ja toimintani edistää liikuntatuntien turvallisuutta.

T8,T9 Toiminta ryhmän jäsenenä

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen, T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

Osuus Kriteeri
17 % Tarvitsen paljon tukea harjoitellessani toimimista ryhmän jäsenenä.
17 % Tarvitsen tukea harjoitellessani toimimista ryhmän jäsenenä.
17 % Harjoittelen toimimista ryhmän jäsenenä.
17 % Noudatan yhteisiä sopimuksia ja reilun pelin periaatteita yhteisissä oppimistilanteissa.
17 % Noudatan yhteisiä sopimuksia ja reilun pelin periaatetta ja edistän vastuunotollani yhteisiä oppimistilanteita.
17 % Autan toiminnallani muita onnistumaan yhteisissä oppimistilanteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä