1-2 Kuvataide (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1, T2, T3 Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä, T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan, T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas on kiinnostunut visuaalisesta ympäristöstään.
33 % Oppilas osaa tehdä havaintoja moniaistisesti ja kertoa niistä.
33 % Oppilas osaa rikastuttaa havaintojaan mielikuvituksellaan kuvallisessa ilmaisussaan.

T4, T5 Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja, T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas on kiinnostunut kuvien tekemisestä.
33 % Oppilas kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita.
33 % Oppilas harjoittelee pitkäjänteistä kuvallista työskentelyä yksin ja muiden kanssa.

T6, T7, T8, T9 Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa, T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä, T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään, T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas tutustuu erilaisiin kuviin.
33 % Oppilas osaa kertoa kuvista.
33 % Oppilas osaa hyödyntää näkemiään kuvia ilmaisussaan.

T10, T11 Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja, T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas ymmärtää, että on eettisesti ja esteettisesti erilaisia kuvia.
33 % Oppilas tunnistaa kuvista hyvän ja pahan sekä muodostaa oman käsityksensä kauniista ja rumasta. Oppilas osaa ohjatusti huolehtia välineistään.
33 % Oppilas tietää, että muilla voi olla erilaisia käsityksiä kauniista, rumasta, hyvästä ja pahasta. Oppilas osaa omatoimisesti huolehtia välineistään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä