Mikä on luontokoulu?

Luontokoulun päämääränä on luontokiinnostuksen ja ympäristöherkkyyden herättäminen sekä vastuullisen elämäntavan edistäminen. Luontokoulussa annettava opetus täydentää ja tukee koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatustyötä ja on sidoksissa niiden opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

Luontokoulussa opitaan itse tekemällä ja tutkimalla. Luontoa tarkastellaan sekä luonnontieteellisestä näkökulmasta että poikkitieteellisesti, taiteen ja mielikuvituksen keinoin.

Luontokoulu Haili on Kotkan kaupungin Lasten ja nuorten palveluiden alainen yksikkö, joka tarjoaa luonto- ja ympäristöaiheista opetusta sekä kotkalaisille että ulkopaikkakuntalaisille. Hailin opetus painottuu Itämeren ja Kymijoen ekosysteemeihin, unohtamatta kuitenkaan metsä- ja suoekosysteemejä, kulttuuriympäristöä tai kaupunkiluontoa. Luontokouluopettaja vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Siirry tästä Luontokoulu Hailin sivulle.