Yhteinen OPS

Kotkan lukiokoulutuksen yhteinen OPS

Kotkassa tehdään yhteinen opetussuunnitelma lukioihin. Mitä mahdollisuuksia ja ilonaiheita tämä voi tuoda?Mitä on huomioitava, jotta yhteisen OPS:in laatiminen ja toteuttaminen onnistuu?


Työskennellään kolmessa ryhmässä.RYHMÄ: Juha Henriksson, Kristiina Juvonen, Tiina Ahtola, Anne Hokkanen, Vuokko Tiilikainen

Mahdollisuuksia ja ilonaiheita yhteisessä opetussuunnitelmassa 
- opintojen hyväksiluku helpompaa,
- lukion vaihto onnistuu paremmin
- valinnaisuuden laajentaminen, ryhmien yhdistäminen esim. kielissä tai soveltavissa 
- opiskelijan helpompi löytää tarjonnasta
- opettajien yhteistyö lisääntyy
- hyvien käytäntöjen tarjoaminen ja jakaminen, koulukohtaiset kurssit kaikkien tietoon
- yhdessä tekemisen kulttuuri sekä opiskelijat ja opettajat

Mitä huomioitava, jotta onnistutaan?
- verkko-opiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen aiempaa paremmin
- tiedostamiseen panostettava
- opintojen ohjauksen merkitys kasvaa
- selkeä työnjako opetussuunnitelman työstämisessä
- realistiset deadlinet opetussuunnitelman laatimisille
- ei suunnitella puhki vaan annetaan mahdollisuus kokeilulle ja luovuudelle
- asennemuutosta opetukseen / oppimiseen ja arviointiin
- opiskelijoiden mukaanottaminen ja huoltajat myös 
- abiturienttien näkemykset lukio-opetuksen muutoksen kohteista
- hyvät yhteistyökumppanit, ammattikorkeat ja yliopistot, yritysmaailma
- opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen
- oppimateriaalien kehitys
- ei sitouduta oppimateriaaliin vaan opettaja valitsee?

 

RYHMÄ: Erja Hämäläinen, Kirsi Tieaho, Päivi Heinonen, Sami Metsätähti, Kirsi Koskihaara
Mahdollisuudet ja ilon aiheet:  
    
  •  Mahdollistaa tasa-arvoisen opetuksen
  •  Lukio-opetuksen kokonaisuuden hahmottaminen
  •  Yhteistyön helpottuminen.
  •  Kurssitarjonta monipuolistuu.
  •  Lukion statusta mahdollista kohentaa.


Mitä on huomioitava, jotta yhteisen OPS:in laatiminen ja toteuttaminen onnistuu?
    
  • Riittävästi aikaa ja resursseja
  • Tehdään aidosti yhteistyössä asioita pohtien ei copypastaten
  • Keskitytään kohtiin, joissa muutosta edellytetään ja toivotaan


 
RYHMÄ: Mette Godenhjelm, Ville Nevalainen, Janne Keskinen, Marja Järvinen, Antti Pynnönen, Pirjo Welling
Erilaisia kulttuureita tuodaa yhteen, voidaan luoda jotakin uutta. 
Parhaat puolet kolmesta lukiosta. 
Mahdollisuus kirkastaa lukion roolia koulutuskentässä. Onko meillä mahdollista terävöittää lukion profiilia Kotkassa?. 
Lukion tavoite on saattaa opiskelijoita jatko-opintoihin, tavoitteet aikuislukiossa ja päivälukiossa on siten samat. Voimme yhdessä palvella kotkalaisia lukiolaisia paremmin. 
Työnantajan näkökulmasta päällekkäisyydet poistuvat.

Mitä on huomioitava, jotta yhteisen OPS:in laatiminen ja toteuttaminen onnistuu?
On tärkeää, että tiedetään mitä tehdään, prosessi, jossa on eri vaiheita ja työ on hyvin suunniteltu. 
Edut eivät toteudu, jos emme tee yhdessä. 
Säännöllisesti on tavattava, jotta yhteinen työ onnistuu. 
Miten OPS jalkautuu käytännön tasolle? Se vie aikaa. 
OPS-työkalu Pedanet mahdollistaa yhteistyötä silloinkin kun ei tavata. 
Yhteinen tuntikaavio päivälukioissa mahdollistaisi opiskelijoiden valinnanmahdollisuuden toisestakin lukiosta.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä