Tästä se lähtee! Ideointia energian säästämiseksi

Lyseolla energiansäästöön kiinnitettiin huomiota jo syksyllä 2016. Energiansäästöviikon teemapäivä 14.10.2016