Lukion opiskeluhuollon suunnitelma

Tervetuloa Kontiolahden lukioon!
Lukiossamme kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin. Lukio kestää kolmesta neljään vuotta, joiden aikana nuoresta kasvaa itsestään vastaava, täysi-ikäinen aikuinen. Ensimmäisenä vuonna on erityisen tärkeää, että opiskelija kokee olonsa turvalliseksi ja viihtyy lukiossa, solmii hyviä ihmissuhteita ja oppii opiskelemisen taitoja. Hyvässä ilmapiirissä opiskelija uskaltaa kokeilla siipiään ja etsiä omia vahvuuksiaan.

Kontiolahden lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Lukiolaisten käytettävissä olevia opiskeluhuoltopalveluita ovat opiskeluterveydenhuolto- sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuollon työntekijät tekevät monialaista yhteistyötä lukion sisällä sekä ulkopuolella. Opiskelijoiden vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on osa opiskeluhuoltoa.  Lukion ulkopuolella opiskeluhuollon toimijat tekevät yhteistyötä sekä yhteisölliseen että yksilölliseen opiskeluhuoltoon liittyen erilaisten nuorille ja heidän perheilleen palveluita tarjoavien tahojen kanssa. Käynnit terveydenhoitajan, koulukuraattorin ja psykologin luona ovat luottamuksellisia. Yhteistyötä vanhempien ja eri toimijoiden kanssa opiskelijan asioissa tehdään opiskelijan suostumuksella.

Terveydenhoitaja Emmi Ihalainen tapaa kaikki opiskelijat terveystarkastuksissa. Terveydenhoitajan keskeisenä työmuotona on antaa opiskelijoille yksilöllistä terveysneuvontaa. Terveysneuvonnan osa-alueena voivat olla mm. uneen, stressin hallintaan, suunterveyteen, seksuaaliterveyteen, painonhallintaan, mielenterveyteen, päihteisiin, ravitsemukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät asiat.

Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja torstaisin klo 8-16.
Tavoittaa ma-pe klo 8-16 puhelimitse numerosta 013 330 7227.  Yhteyttä voit ottaa joko Wilman kautta tai varaamalla sähköisesti yhteydenottopyynnön osoitteessa http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi/

Koulukuraattori Aija Puumalainen auttaa opiskelijoita opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, sosioekonomisiin asioihin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä mm. opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, ajankäyttöön, itsenäistymiseen, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, yksinäisyyteen, seurusteluun, itsetuntoon tai päihteiden käyttöön. Kuraattori neuvoo myös opiskeluajan asumiseen, rahankäyttöön ja tukien hakemiseen liittyvissä asioissa. Kuraattori on tavattavissa lukiolla päivittäin klo 8-16. Yhteydenotot Wilman kautta, sähköpostilla aija.puumalainen@siunsote.fi tai puh. p. 050 4285090.

Koulupsykologi Anni Haukka toimii lukiolaisten tukena esim. opiskelun ongelmakohtiin, oppimisvaikeuksiin, elämäntilanteeseen, nuoruus- ja aikuisiän nivelvaiheeseen, ihmissuhteisiin, mielenterveyteen ja tulevaisuuden suunnitteluun/itsenäistymiseen liittyvissä tilanteissa. Psykologi tarjoaa lukiolaisille ohjauskeskusteluja ja ohjaa tarvittaessa psykoterapiatarpeen arvioon. Tarvittaessa psykologin kautta toteutuvat myös psykologiset tutkimukset esim. oppimisvaikeusasioissa. Psykologi voi myös ohjata jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon tai nuorisopalvelukeskukseen sekä voi konsultoida psykiatria. Opiskelijan antamalla luvalla psykologi voi tehdä yhteistyötä opettajien, vanhempien, terveydenhoitajan ja koulukuraattorin kanssa. Opiskelija voi varata ajan suoraan psykologilta. Käynnit ovat luottamuksellisia. Psykologi on tavattavissa ajanvarauksella Kontiolahden lukiolla.

Uutena opiskelijahuollon toimijana on aloittanut psykiatrinen sairaanhoitaja Petra Voutilainen. Hän tekee opiskeluhuoltotyötä yhdessä kuraattorin ja psykologin kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä