Opiskelijahuolto

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma

Tervetuloa Kontiolahden lukioon!
Lukiossamme kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin. Lukio kestää kolmesta neljään vuotta, joiden aikana nuoresta kasvaa itsestään vastaava, täysi-ikäinen aikuinen. Ensimmäisenä vuonna on erityisen tärkeää, että opiskelija kokee olonsa turvalliseksi ja viihtyy lukiossa, solmii hyviä ihmissuhteita ja oppii opiskelemisen taitoja. Hyvässä ilmapiirissä opiskelija uskaltaa kokeilla siipiään ja etsiä omia vahvuuksiaan.

Kontiolahden lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Lukiolaisten käytettävissä olevia opiskeluhuoltopalveluita ovat opiskeluterveydenhuolto- sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuollon työntekijät tekevät monialaista yhteistyötä lukion sisällä sekä ulkopuolella. Opiskelijoiden vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on osa opiskeluhuoltoa.  Lukion ulkopuolella opiskeluhuollon toimijat tekevät yhteistyötä sekä yhteisölliseen että yksilölliseen opiskeluhuoltoon liittyen erilaisten nuorille ja heidän perheilleen palveluita tarjoavien tahojen kanssa. Käynnit terveydenhoitajan, koulukuraattorin ja psykologin luona ovat luottamuksellisia. Yhteistyötä vanhempien ja eri toimijoiden kanssa opiskelijan asioissa tehdään opiskelijan suostumuksella.

Terveydenhoitaja Kati Turunen tapaa kaikki opiskelijat terveystarkastuksissa. Terveydenhoitajan keskeisenä työmuotona on antaa opiskelijoille yksilöllistä terveysneuvontaa. Terveysneuvonnan osa-alueena voivat olla mm. uneen, stressin hallintaan, suunterveyteen, seksuaaliterveyteen, painonhallintaan, mielenterveyteen, päihteisiin, ravitsemukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät asiat.

Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Avoin vastaanotto on noina päivinä klo 10.30-11.40.
puh. 013 330 5618.
Yhteyttä voit ottaa joko Wilman kautta tai varaamalla sähköisesti yhteydenottopyynnön osoitteessa http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi/

Koulukuraattori Jenna Julkunen-Liimatta auttaa opiskelijoita opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, sosio-ekonomisiin asioihin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä mm. opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, ajankäyttöön, itsenäistymiseen, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, yksinäisyyteen, seurusteluun, itsetuntoon tai päihteiden käyttöön. Kuraattori neuvoo myös opiskeluajan asumiseen, rahankäyttöön ja tukien hakemiseen liittyvissä asioissa. Kuraattori on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja tiistaisin klo 8-16. Yhteydenotot Wilman kautta tai puh. 013 330 5891 / 050 473 1419 tai sähköpostilla jenna.julkunen-liimatta@siunsote.fi


Uutena opiskeluhuollon henkilönä meillä on aloittanut
Hyvinvointiohjaaja Roosa Winter. Roosa tekee Kontiolahden lukiolle töitä yhtenä päivänä viikossa yhteistyössä koulukuraattorin kanssa. Tarvittaessa tavoitat hänet Wilman kautta. Hän järjestää keväällä 2023 hyvinvointivälkkiä lukiollamme.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä