Välkommen till Villa skola

Trivsel och trygghet i skolan

Under kommande veckor kommer vi att närmare bekanta oss med skolans ordningsregler. Första perioden ligger tyngdpunkten på trygghet, trivsel och ostörda studier

Ett gott uppförande

  • Jag är artig: jag hälsar
  • Jag använder ett sakligt och artigt språk.
  • Jag ger alla i klassen arbetsro.
  • Jag kommer till lektionerna i tid.
  • Jag är en god kompis; jag mobbar inte.
  • Alla vuxna i skolan är mina handledare.
  • Jag tar bara så mycket mat som jag äter
  • Jag tar av allt som serveras, inte bara det jag tycker är gott

Tua & personalen

 

Ordningsregler Villa skola (003).pdf
Alla svenskspråkiga skolor i Karleby är med i ett SKY-projket, förebyggande av skolfrånvaro. Efter höstlovet kommer skolan att ta ibruk Wilma alert, en funktion i Wilma som meddelar om skolfrånvaro 30/60/90/ 120 timmar. På Wilma finns kort info om projektet och här bifogat en kort handlingsplan. Klasslärare och rekotr svarar gärna på frågor.


En karta över var ni kan lämna av och hämta barnen hittas i länken nedanför.

SKY-vårdnadshavare.pdf

Liitteet:

På - och avstigningskarta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä