9.12.

Villit pallot/Vilda bollar ⚽

Ennakkovalmistelut

  • Tutustukaa päivän sisältöön ennakkoon ja suunnitelkaa sisältö osaksi päivää

Tarvikkeet

  • Palloja saman verran kuin on leikkijöitä

Förberedelser

–Bekanta er på förhand med dagens innehåll och planera innehållet så att det är en del av dagen

Tillbehör

–Lika många bollar som deltagare
Sisältö/Innehåll

Asettukaa riviin. Jokaisella on oma pallo, joka laitetaan liikkeelle eri tavoin. Tämän jälkeen odotetaan yhteistä än-yy-tee-nyt! -merkkiä, jonka jälkeen haetaan pallot ja palataan takaisin viivalle. Palloja laitetaan liikkeelle esimerkiksi

  • Alakautta/yläkautta heittämällä
  • Potkaisemalla
  • Vierittämällä jalkojen välistä taakse päin
  • Heittämällä pään yli taakse päin
  • Mitä muita tapoja lapset keksivät?


Leikkikää samaa leikkiä salissa, pihalla ja metsässä. Leikki on entistäkin hauskempi, mikäli maasto viettää alaspäin. Miten erilainen ympäristö haastaa motorisia perustaitoja?

Ställ er på rad. Var och en har en egen boll som skickas iväg på olika sätt. Efter det väntar man på den gemensamma signalen klara, färdiga, gå! då man hämtar bollarna och återvänder till linjen. Bollarna skickas iväg till exempel genom att:

–Kasta undre vägen/övre vägen

–Sparka

–Rulla bakåt mellan benen

–Kasta bakåt över huvudet

–Vilka andra sätt kommer barnen på?

Lek samma lek i salen, på gården och i skogen. Leken är ännu roligare om terrängen sluttar neråt. Hur kan en annorlunda miljö utmana de motoriska basfärdigheterna?

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä