15.12.

Pahvilaatikkopäivä/Papplådedagen 📦

Ennakkovalmistelut

 • Tutustukaa päivän sisältöön ennakkoon ja suunnitelkaa sisältö osaksi päivää
 • Osallistakaa perheitä pahvilaatikkojen keräämiseen
 • Pohtikaa, paljonko materiaaleja tarvitaan
 • Huolehtikaa, että pahvilaatikot ovat puhtaita
 • Ladatkaa älylaitteeseen riittävä virtataso

Tarvikkeet

 • Pahvilaatikoita
 • Älylaite
 • Hernepusseja tai muita heitettäviä esineitä
 • Sakset

Förberedelser

–Bekanta er på förhand med dagens innehåll och planera innehållet så att det är en del av dagen

–Engagera familjerna i insamlingen av papplådor

–Fundera på hur mycket material ni behöver

–Se till att papplådorna är rena 

–Ladda en tillräcklig strömnivå i smartapparaten

Tillbehör

–Papplådor

–Smartapparat

–Ärtpåsar eller andra föremål att kasta

–SaxSisältö/Innehåll

Aamupiirissä/Vid morgonsamlingen: 


Ruutuysi: Kokoontukaa katsomaan aiempina päivinä otettuja valokuvia. Peittäkää kuvaruutu pahvinpalasella. Aikuinen ottaa pahvinpalasen hitaasti pois kuvan edestä ja lapset yrittävät arvata, mitä kuvassa tapahtuu. Aikuiset pitävät huolta, että kaikki saavat arvata. Kun kuva on arvattu oikein, päätetään yhdessä temppu, jonka kaikki saavat tehdä (esim. Sammakkohyppy, pyörähdys tai pöydän ali ryömintä).
Lisävinkki varhaiskasvatukseen: Voisiko ruutuysi toimia samalla tuumaustaukona, jos arvuuteltavat kuvat liittyisivätkin esimerkiksi kuluneen viikon tapahtumiin?

Ruter nio:

Samlas och titta på fotona från de tidigare dagarna. Täck in skärmen med en kartongbit. En vuxen tar sakta bort kartongbiten från fotot och barnen försöker gissa vad som händer på fotot. De vuxna ser till att alla får gissa. När man har gissat rätt på fotot beslutar man tillsammans om ett trick som alla får göra (t.ex. grodhopp, piruett eller krypa under bordet).

Extra tips för småbarnspedagogiken:

Ruter nio är ett ypperligt tillfälle för en funderingspaus.


Kommervenkkaa: Pomppikaa lorua kommervenkkaa vemmerkonkkaa, kommervenkkaa vemmerkonkkaa, hyttynä myttynä maahan. Lorun jälkeen kaikki asettuvat maahan "mytyksi" kädet silmien edessä. Yksi leikkiin osallistuneista piilotetaan pahvilaatikon alle (pahvilaatikolla on silmä- ja suu-reiät) tai taakse. Arvuutellaan yhdessä, kuka pahvilaatikon alla tai takana on.

Kommervenkka
Skutta omkring till ramsan ”kommervenkka vemmerkonkka, kommervenkka vemmerkonkka, kura ihop dig till en boll”. Efter ramsan kurar alla ihop sig på golvet med händerna för ögonen. En av lekdeltagarna göms under en papplåda (papplådan har hål för ögon och mun) eller bakom den. Man gissar tillsammans vem som är under eller bakom papplådan.


Siirtymätilanteissa/I övergångssituationer:

Vetäminen-työntäminen: Voiko pahvilaatikkoa vetää tai työntää, jos kyydissä on yksi lapsi? Entä jos lapsia on useampia? Entä saatteko vedettyä itsenne pahvilaatikossa narun päästä toiseen? Tarvittaessa pahvilaatikon alle voi laittaa vaikka huivin, että laatikko liikkuu paremmin.

Dra-skuffa

Kan man dra eller skuffa en papplåda om det sitter ett barn i den? Och om där sitter flera barn? 


Odotustilanteissa/I väntesituationer: 

Tarkkuusheitto: Asettakaa pahvilaatikko keskelle odotustilaa ja määrittäkää eri tasoisia heittopaikkoja. Heitettävä esine voi olla esimerkiksi pallo, hernepussi tai häntäpallo. Saatko heitettyä esineen kaikilta etäisyyksiltä laatikkoon?

Prickkastning:

Ställ en papplåda mitt i väntrummet och bestäm kastplatser på olika nivåer. Föremålet som kastas kan vara t.ex. en boll, ärtpåse eller svansboll. Kan du kasta föremålet in i lådan från alla avstånd?Ulkoilussa/Utomhus:

Pahvilaatikkoralli: Leikatkaa pahvilaatikon pohjaan jalkojen mentävät reiät tai taitelkaa pohjat sivuille. Käsille voi leikata sivuille kolot tai narulla voi tehdä "henkselit". Näin laatikko kulkee mukana helpommin. Hypätkää vuorollanne pahvilaatikkoauton kyytiin ja hurjastelkaa ympäri pihaa.Pahvilaatikko parkour: Laittakaa pahvilaatikoita pihalle esteiksi. Miten pahvilaatikoita voi ylittää parkour-tyylillä? Voiko pahvilaatikoiden lisäksi olla muita parkour-esteitä?


Papplåderally

Klipp hål för fötterna i bottnen av papplådan eller vik bottnen åt sidan. Man kan klippa hål för armarna på sidorna eller göra ”hängslen” med snören. På så sätt är det enklare att ta lådan med sig. Hoppa i tur och ordning ombord i papplådebilen och kör omkring på gården.

Papplådeparkour
Ställ ut papplådor på gården som hinder. Hur kan man ta sig över papplådorna i parkourstil? Kan det förutom papplådorna finnas andra parkourhinder?Vapaan leikin aikana: 
 • mitä tekemistä lapset keksivät maitopurkeista tai niistä tehdyillä välineillä?
 • UNDER FRI LEK: vad hittar barnen på att göra med papplådorna eller redskap som skapats av dem?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä