Opiskelu

Kurssin suorittaminen

Kurssin voi suorittaa osallistumalla opetukseen ja suorittamalla kurssikokeen tai muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla. Kurssin voi myös suorittaa itsenäisesti tenttimällä. Tentimisestä on sovittava kirjallisesti aineenopettajan kanssa etukäteen ennen kuin kyseisen kurssin opetus alkaa. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.

Arviointi

Päättyvät kurssit arvioidaan jokaisen jakson loputtua. Arvioinnissa noudatetaan voimassa olevia arviointiohjeita (opetussuunnitelma ja Kinnulan kunnan opetustoimeen laaditut ohjeet). Arvioinnin perustana on sekä tuntiaktiivisuus että koesuoritukset ja jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Ainekohtaisesti arvioinnista saa lisätietoja kunkin aineen opettajalta.

Kurssi voidaan jättää arvostelematta selvittämättömien poissaolojen takia, eikä oppilas tällöin voi osallistua kurssikokeeseen eikä uusintaan käymättä kurssia uudestaan.
Aineen oppimäärä on suoritettu hyväksytysti, kun vähintään 2/3 oppiaineen kursseista on suoritettu hyväksytysti. Jos valittu oppimäärä sisältää vain yhden kurssin, sen on oltava hyväksytysti suoritettu.

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvostellaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Osa soveltavista kursseista voidaan arvioida suoritusmerkinnällä ja pyydettäessa opiskelija voi saada suoritusmerkinnän myös liikunnasta ja sellaisesta oppiaineesta, jota hän on opiskellut vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, jos oppimäärä on vain kaksi kurssia.

Itsearviointia toteutetaan ainekohtaisesti eri aineiden opetukseen soveltuvalla tavalla.

Uusintaohjeet

Opiskelijan on ilmottauduttava uusintakuuluisteluihin kirjallisesti kansliaan 3 päivää ennen kuulustelupäivää. Ilmottautuminen on sitova. Uusintamahdollisuus on käytetty, mikäli oppilas ilman erittäin painavaa syytä jää saapumatta kokeeseen.
JOs oppilas on ollut koeviikolla sairaana vähintään kaksi päivää, on mahdollisesta uusintapäivästä sovittava ryhmäohjaajan ja ao. opettajan kanssa.

Hylätty kurssisuoritus
Opiskelija voi uusia hylätyn kurssin yhded kerran, yleensä jakson jälkeisessä uusintakuulustelussa. Jos opiskelijalla on uusintojen jälkeenkin enemmän hylättyjä arvosanoja kuin mitä oppiaineen päättöarvosanan saaminen sallii, saa hän uusia yhden hylätyistä kursseista vielä toisen kerran uusintakokeessa ko. lukuvuoden aikana. Joskurssiarvosana jää edelleen hylätyksi, tulee opiskelijan käydä hylätty kurssi uudestaan seuraavana lukuvuonna.
Hyväksytty kurssisuoritus
Hyväksytyn kurssin voi uusia kerran elokuun, tammikuun tai toukokuun yleisenä tenttipäivänä tai kun kurssi on seuraavan kerran koulun kurssitarjottimella. Hyväksytty kurssi on uusittava viimeistään vuoden kuluessa kurssin päättymisestä. Parempi arvosana jää voimaan.

Oppimäärä
Kunkin oppiaineen oppimäärä on suoritettu kun 2/3 kursseista on hyväksytysti suoritettu. Jos oppimäärään kuuluu 2 kurssia, on molemmat suoritettava hyväksytysti.

Aineen koko oppimäärän korotus on mahdollista viimeisenä opiskeluvuonna järjestettävässä suullisessa tentissä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä