Arviointi

Aviointi lukiossa ja todistukset

Päättyvät kurssit arvioidaan jokaisen jakson loputtua. Arvioinnissa noudatetaan voimassa olevia arviointiohjeita (opetussuunnitelma ja Kinnulan kunnan opetustoimeen laaditut ohjeet). Arvioinnin perustana on sekä tuntiaktiivisuus että koesuoritukset ja jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Ainekohtaisesti arvioinnista saa lisätietoja kunkin aineen opettajalta.

Pääsääntöisesti kunkin aineen arviointi toteutetaan numeroarviointina asteikolla 4 – 10. Osa soveltavista kursseita voidaan arvioida hyväksytty / hylätty merkinnällä.

Itsearviointia toteutetaan ainekohtaisesti eri aineiden opetukseen soveltuvalla tavalla.