Koulun säännöt

Keskuskoulun järjestyssäännöt

KINNULAN KESKUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on

Varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29§ 1 mom.)

Huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti (POL 35 § 2 mom.)

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan.

 1 § 

Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja kuljetuksessa annettuja ohjeita. Kulkuvälineet asetetaan niille varattuun paikkaan. Kouluun saavutaan niin ajoissa, että ehditään päivänavaukseen, joka pidetään 8.15.

 

2 § 

Koulualueelta ei saa poistua luvatta.Koulualue rajoittuu Nurmelan koulun piha- alueeseen, liikuntahallin päähän ja lukion puoleiseen kulmaukseen. Kyydityksessä olevat oppilaat voivat saada luvan kylällä asioimiseen, jos heillä on allekirjoitettu lupa huoltajalta. Kyyditysoppilaille on varattu valvottu tila (koulun kirjasto /ATK-luokka) mm. läksyjen tekemiseen.

 

3 § 

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen (POL 26 §). Ilman hyväksyttävää syytä ei oppitunnilta saa olla poissa. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa koululle oppilaan poissaoloista etukäteen tai sairaustapauksissa ensimmäisen poissaolopäivän aikana. Päällysvaatteet riisutaan ennen luokkaan menoa. Oppituntia ei saa tahallisesti häiritä. Heti oppitunnin jälkeen mennään ulos ellei toisin ilmoiteta. WC:ssä ei oleskella tarpeettomasti.

 

4 § 

Päällysvaatteiden taskuun tai pukuhuoneeseen ei saa jättää arvotavaroita. Tavarat säilytetään lukollisissa lokeroissa. Koulu ei korvaa kadonneita tavaroita. Toisen omaisuutta ei saa luvatta ottaa käyttöön.

 

5 § 

Oppilaiden on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti, ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Kouluvilppi on rangaistava teko.Tahallisesti tai tuottamuksellisesti koulun omaisuudelle aiheutettu vahinko on oppilaan korvattava vahingonkorvauslain mukaisesti.

 

6 § 

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja määräannoksista annettuja ohjeita. Ruokailuaika on klo 10.50.11.30.

 

7 § 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden tai esineiden tuominen kouluun on ehdottomasti kielletty. Tupakointi koulussa ja koulun alueella on kielletty.

Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulussa eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta kielletyt esineet tai aineet, tai sellainen esine, jolla oppilas häiritsee opetusta, sekä tarkastaa oppilaan tavarat. Lumipallojen, kivien yms. heittely on koulun piha-alueella kielletty.

 

8 § 

Päätelaitteiden (matkapuhelimet, tietokoneet yms.) käyttäminen on sallittu oppitunneilla ainoastaan opiskelutarkoitukseen opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Päätelaitteet tulee pitää äänettöminä repuissa koetilanteissa. Muu käyttö koulun tapahtumissa ja ruokalassa on kielletty. 

 

 9§ 

Luvan yhden tunnin poissaoloon tai tarvittaessa loppupäiväksi voi myöntää opettaja. Luokanvalvoja voi hyväksyttävästä syystä antaa luvan kolmen päivän poissaoloon ja

rehtori tätä pidemmäksi ajaksi.

 

10§ 

Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään edistää työrauhaa. Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen.  

11§ 

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, hän syyllistyy rikkomukseen.

 

 

Oppilaan ojentaminen

Opettaja ja/tai rehtori käy kasvatuskeskustelun oppilaan kanssa.

Opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon

Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan suorittamaan kotitehtäviä koulupäivän jälkeen.

 

Kurinpitorangaistukset:

Opettajakunta voi antaa kirjallisen varoituksen

Opettajakunta voi erottaa oppilaan määräajaksi (enintään kolmeksi kuukaudeksi).

Turvaamistoimenpiteet:

Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi valvottuun tilaan

Rehtori voi evätä oppilaalta opetuksen loppupäivän ajaksi. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä